Argon

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök
Argon
Ar-TableImage.png
Tecken
Ar
Atomnr.
18
Grupp
18
Period
3
Block
p
Allmänt
Ämnesklassädelgaser
Densitet1,784 kg/m3 (273 K)
Utseendefärglös
Utseende
Atomens egenskaper
Atommassa39,948 u
Atomradie (beräknad)71 pm
Kovalent radie97 pm
van der Waalsradie188 pm
Elektronkonfiguration[ Ne ]3s23p6
Elektronkonfiguration
e per skal2, 8, 8
Oxidationstillstånd (O)0 (okänd)
KristallstrukturKubisk ytcentrerad
Kristallstruktur
Ämnets fysiska egenskaper
Aggregationstillståndgas (vid rumstemperatur)
Magnetiska egenskapericke magnetisk
Smältpunkt83,8 K (−189,4 °C)
Kokpunkt87,3 K (−185,8 °C)
Molvolym22,4 ·10−3 m3/mol
Ångbildningsvärme6,447 kJ/mol
Smältvärme1,188 kJ/mol
Ljudhastighet308 m/s vid 293,15 K
Diverse
Elektronegativitet3,2 (Paulingskalan)
Värmekapacitet520 J/(kg·K)
Värmeledningsförmåga0,01772 W/(m·K)
1a jonisationspotential1520,6 kJ/mol
2a jonisationspotential2665,8 kJ/mol
3e jonisationspotential3931 kJ/mol
4e jonisationspotential5771 kJ/mol
5e jonisationspotential7238 kJ/mol
6e jonisationspotential8781 kJ/mol
7e jonisationspotential11995 kJ/mol
8e jonisationspotential13842 kJ/mol
Stabilaste isotoper
Isotop F % Halv.tid Typ Energi (MeV) Prod.
36Ar 36Ar, stabil isotop med 18 neutroner
38Ar 0,063 % 38Ar, stabil isotop med 20 neutroner
39Ar syntetisk 269 år β 0,565 MeV 39K
40Ar 99,6 % 40Ar, stabil isotop med 22 neutroner
42Ar syntetisk 32,9 år β 0,600 MeV 42K
SI-enheter & STP används om ej annat angivits.

Argon är ett icke-metalliskt grundämne som har atomnummer 18 och kemiskt tecken Ar. Argon är den vanligaste ädelgasen och den finns i jordens atmosfär i en halt av cirka 0,93 %. Argon används ibland som förpackningsgas i livsmedel och har E-nummer E 938.

Historia

John William Strutt upptäckte att kväve som hade framställts ur luft hade lite högre densitet än det kväve som framställts ur ammoniak. Strutt hittade ingen förklaring på problemet men skotten sir William Ramsay gjorde en spektralanalys på luft befriad från syre och kväve och hittade då linjer som aldrig förr hade hittats i luft. När forskarna senare kom överens om att det var ett nytt grundämne som upptäckt döptes gasen till argon efter det grekiska ordet argos som betyder trög eller lat.

Användning

Ett argonfyllt glasrör lyser upp med hjälp av elektrisk ström och bildar förkortningen för argon.

Argon används ofta som skyddsgas när kväve är för reaktivt och andra ädelgaser för dyra. Argon har en stor användning i glödlampor där den skyddar volframtråden från oxidering. Gasen används också som skyddsgas vid svetsning av till exempel järn där metallen annars hade reagerat med luftens syre på grund av hettan. Flytande argon kan användas vid behandling av cancercellerna dör av den kraftiga nedkylningen.

Förekomst

Argon är den vanligaste ädelgasen och jordens atmosfär består till 0,935 % volymprocent av gasen.

Gas Procent i atmosfären
Syre 20,946 %
Kväve 78,084 %
Koldioxid 0,035 %
Argon 0,934 %

Merkurius tunna atmosfär består till 70 % av argon som troligen har bildats vid radioaktivt sönderfall.

Framställning

Argon utvinns huvudsakligen från luft genom fraktionerad destillation. Argon bildas också genom sönderfall av den naturligt förekommande radioaktiva isotopen 40K.

Se även