Barium

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök
Barium
Ba-TableImage.png
Tecken
Ba
Atomnr.
56
Grupp
2
Period
6
Block
s
Allmänt
Ämnesklassalkaliska jordartsmetaller
Densitet3510 kg/m3 (273 K)
Hårdhet1,25
Utseendesilvrigt vit
Utseende
Atomens egenskaper
Atommassa137,327 u
Atomradie (beräknad)215 pm
Kovalent radie198 pm
Elektronkonfiguration[Xe]6s2
e per skal2,8,18,18,8,2
Oxidationstillstånd (O)2 (stark bas)
Kristallstrukturkubisk rymdcentrerad
Ämnets fysiska egenskaper
Aggregationstillståndfast
Magnetiska egenskaperparamagnetisk
Smältpunkt1000 K (725 °C)
Kokpunkt2170 K (1897 °C)
Molvolym38,16 m3/mol
Ångbildningsvärme142 kJ/mol
Smältvärme7,75 kJ/mol
Ångtryck98 Pa vid 371 K
Ljudhastighet1620 m/s vid 293,15 K
Diverse
Elektronegativitet0,89 (Paulingskalan)
Värmekapacitet104 J/(kg·K)
Elektrisk ledningsförmåga3·106 S/m (Ω−1·m−1)
Värmeledningsförmåga18,4 W/(m·K)
1a jonisationspotential502,9 kJ/mol
2a jonisationspotential965,2 kJ/mol
3e jonisationspotential3600 kJ/mol
Stabilaste isotoper
Isotop F % Halv.tid Typ Energi (MeV) Prod.
130Ba 0,106 % 130Ba, stabil isotop med 74 neutroner
132Ba 0,101 % 132Ba, stabil isotop med 76 neutroner
133Ba syntetisk 10,51 år ε 0,517 133Cs
134Ba 2,417 % 134Ba, stabil isotop med 78 neutroner
135Ba 6,592 % 135Ba, stabil isotop med 79 neutroner
136Ba 7,854 % 136Ba, stabil isotop med 80 neutroner
137Ba 11,23 % 137Ba, stabil isotop med 81 neutroner
138Ba 71,7 % 138Ba, stabil isotop med 82 neutroner
SI-enheter & STP används om ej annat angivits.

Barium, av grekiska barys, "tung", är ett grundämne som tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller.

Salter

Bariumjonen kan bilda många salter. Bariumsulfat är praktiskt taget olösligt och används som kontrastmedel vid röntgenundersökningar. Bariumnitrat (Ba(NO3)2) är lättlösligt och används huvudsakligen i fyrverkerisatser för att ge grön lågfärg. I tomtebloss är oxidationsmedlet bariumnitrat. Nitratet är giftigt för människor varför tomtebloss är försedda med en varningstext.

Bariumjonen är giftig. Alla lösliga bariumsalter är giftiga. Giftverkan märks redan av små mängder. Bariumnitrat har använts i sorkgift. Bariumförgiftning påminner om arsenikförgiftning. Symtom är brännande känsla i munnen och magen, illamående, ökad saliv, hopdragningar i magsäcken, förlamningar i extremiteter och urinblåsa. De olösliga bariumsalterna som bariumsulfat är ofarliga. Natriumsulfat kan användas som motgift mot bariumsaltförgiftning då sulfatet bildar fällning med bariumjonerna.

Se även

Källor

Bergmark, M. 1974. Farligt att förtära, inandas och beröra. En bok om gifter och förgiftningar. Del 2. Gifter på gott och ont. Prisma.