Blaikengruvan

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök

Blaikengruvan är en gruva huvudsakligen belägen alldeles utanför Blaikens domänreservat, 25 km sydväst om Sorsele, i Sorsele kommun i Västerbottens län. I Blaikengruvan bröts zink-, guld- och blymalm. Blaikengruvan ägdes och drevs av ScanMining AB. ScanMining AB hittade Ersmarksbergsmalmens stora zinkanomali i moränprovtagning 1996. Sedan tidigare var en mindre guldmalm hittad i området av Cogema och NSG, [Nämnden för Statens Gruvegendom] under deras prospektering 1989-1992.

Blaikengruvan AB och ScanMining AB gick i konkurs 2007 på grund av lönsamhetsproblem till följd av det felkonstruerade anrikningsverket, inkompetent ledning och låga metallhalter.

I augusti 2008 köptes konkursboet av Lappland Goldminers för att återuppta gruvdriften. I januari 2011 har ännu ingen gruvdrift återupptagits. startdatumet sattes sen till januari 2012 och stora renoveringar och förbättringar i anrikningsverket har gjorts under stora delar av 2011, men i första veckan av december månad 2011 så kom ett dråpslag för Lappland Goldminers, efter nya analyser så har man kommit fram till att det bl.a. är för lite guldmalm i berget för att det ska vara lönsamt att bryta och nu står anrikningsverket inför en ev nedmontering och försäljning.

Anrikningsverket ligger vid sjön Storjuktan, där huvudmalmen börjar väster om anrikningsverket och sträcker sig 2 km söderut på sluttningen av Ersmarksberget ({{#invoke:Coordinates|coord}}{{#coordinates:65|21|N|17|11|E|region:SE_type:landmark|| | |name=Ersmarksberget }}). Zinkmalm bröts också 22 km söderut i Svärtträskgruvan ({{#invoke:Coordinates|coord}}{{#coordinates:65|11|N|17|17|E|region:SE_type:landmark|| | |name=Svärtträskgruvan }}).