Borsyra

Från GuldWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Borsyra
Borsyra, fotoBorsyra, 3-D
Systematiskt namnBorsyra
Övriga namnboraxsyra
Kemisk formelH3BO3
B(OH)3
Molmassa61,832 g/mol
UtseendeVita kristaller
CAS-nummer10043-35-3
SMILESOB(O)O
Egenskaper
Densitet1,435 g/cm³
Löslighet (vatten)47,2 g/l (20 °C)
Smältpunkt169 °C (sönderfaller)
Faror
Huvudfara
NFPA 704

NFPA 704.svg

0
1
0
LD502660 mg/kg (oralt)
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Borsyra (eller boraxsyra) är en svag syra (pKa = 9,24) vars främsta användningsområde är som antiseptisk lösning, brandsläckninsmaterial och insektsbekämpning.

Steril lösning av borsyra kan användas för sköljning vid neutralisering av lutstänk i ögonen. Bör ingå i skyddsutrustningen vid arbete med öppna alkaliska ackumulatorer.

Dess kemiska formel är H3BO3 eller B(OH)3. Borsyra kan dehydreras till boroxid som sedan kan användas vid tillverkning av rent bor. Ämnet används även som konserveringsmedel i livsmedel och har E-nummer 284.

Produktion

Borsyra produceras genom att man blandar en vattenlösning av borax och saltsyra varvid borsyra fälls ut på grund av den låga lösligheten i vatten. En biprodukt är natriumklorid.

<math>\rm Na_2B_4O_7 + 2\ HCl + 5\ H_2O \rightarrow 4\ H_3BO_3 + 2\ NaCl</math>