Brom

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök
Brom
Br-TableImage.png
Tecken
Br
Atomnr.
35
Grupp
17
Period
4
Block
p
Allmänt
Ämnesklasshalogen
Densitet3119 kg/m3 (273 K)
Utseendegas: rödbrun
fast: metalliskt glänsande
Utseende
Atomens egenskaper
Atommassa79,904 u
Atomradie (beräknad)115 (94) pm
Kovalent radie114 pm
van der Waalsradie185 pm
e per skal2, 8, 18, 7
Oxidationstillstånd (O)±1, 5 (starkt sur)
Kristallstrukturortorombisk
Ämnets fysiska egenskaper
Aggregationstillståndflytande
Smältpunkt265,8 K (−7 °C)
Kokpunkt332 K (59 °C)
Molvolym19,78 ·10−6 m3/mol
Ångbildningsvärme15,438 kJ/mol
Smältvärme5,286 kJ/mol
Ångtryck5800 Pa vid 280,1 K
Ljudhastighet206 m/s vid 293,15 K
Diverse
Värmekapacitet480 J/(kg·K)
Värmeledningsförmåga0,122 W/(m·K)
1a jonisationspotential1139,9 kJ/mol
2a jonisationspotential2103 kJ/mol
3e jonisationspotential3470 kJ/mol
4e jonisationspotential4560 kJ/mol
5e jonisationspotential5760 kJ/mol
6e jonisationspotential8550 kJ/mol
7e jonisationspotential9940 kJ/mol
8e jonisationspotential18600 kJ/mol
Stabilaste isotoper
Isotop F % Halv.tid Typ Energi (MeV) Prod.
79Br 50,69 % 79Br, stabil isotop med 44 neutroner
81Br 49,31 % 81Br, stabil isotop med 46 neutroner
SI-enheter & STP används om ej annat angivits.

Brom (latinskt namn, bromum) är ett icke-metalliskt grundämne som tillhör gruppen halogener. Vid standardtryck och -temperatur är brom en mörk rödbrun frätande vätska, som avger giftiga ångor med obehaglig lukt. Brom löst i vatten kallat bromvatten är ett reagens på omättade kolväten. De reagerar och bryter sina dubbelbindningar och binder in bromatomerna och det brunfärgade bromvattnet förlorar färgen.

Användningsområde

Flamskyddsmedel

Brom används som komponent i en mängd olika sammansättningar flamskyddsmedel som gemensamt kallas bromerade flamskyddsmedel. De används för att förhindra brand och i nästa steg fördröja och minimera spridningen av brandförloppet och är vanligt förekommande i fordonsinredning samt elektronisk utrustning som datorer, tv-apparater och kontorsmaskiner. Bromerade flamskyddsmedel är skadligt för miljö och hälsa.[1]

Fotopapper

Brom i förening med silver, silverbromid (AgBr), används tack vare sin ljuskänslighet vid tillverkning av fotopapper.[2]

Medicin

Från 1850-talet och till början av 1900-talet var alkalibromider, särskilt kaliumbromid, vanligt använda inom sjukvården på grund av sin sedativa verkan.[3] På grund av bromidens toxicitet och bieffekter, som kallas bromism, upphörde användningen. I vissa länder förekommer fortfarande en begränsad användning av kaliumbromid i kombination med fenobarbital mot epilepsi, och ämnet förekommer även inom veterinärmedicinen.[4]

Farliga egenskaper

Brom orsakar vid hudkontakt frätskador som kan bli djupa och svårläkta. Förtäring eller inandning orsakar förgiftning som kan vara livshotande.[5]

Se även

Källor