CAS-nummer

Från GuldWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

CAS-nummer är unika numeriska identifierare för kemiska föreningar, polymerer, biologiska sekvenser, mixer och legeringar. Chemical Abstracts Service (CAS), en avdelning av The American Chemical Society, ger dessa identifierare till alla ämnen som har beskrivits i litteraturen. CAS upprätthåller och säljer även en databas med dessa kemikalier. Omkring 23 miljoner föreningar har fått ett CAS-nummer hittills, och 4 000 nya får ett nummer varje dag. Syftet är att göra databassökningar enklare, eftersom kemikalier ofta har många namn. Nästan alla molekyldatabaser idag tillåter sökningar genom CAS-nummer.

CAS-nummer för några vanliga ämnen

Ämne CAS-nummer
Etanol 64-17-5
Koppar (Cu) 7440-50-8
Tenn (Sn) 7440-31-5
Aluminium (Al) 7429-90-5
Antimon (Sb) 7440-36-0
Järn (Fe) 7439-89-6
Arsenik (As) 7440-38-2
Krom (Cr) 7440-47-3
Bly (Pb) 7439-92-1
Nickel (Ni) 7440-02-0
Silver (Ag) 7440-22-4
Tantal (Ta) 7440-25-7

Externa länkar

http://www.cas.org/