Cesium

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök
Cesium
Cs-TableImage.png
Tecken
Cs
Atomnr.
55
Grupp
1
Period
6
Block
s
Allmänt
Ämnesklassalkalimetaller
Densitet1879 kg/m3 (273 K)
Hårdhet0,2
Utseendemetalliskt ljusgul
Utseende
Atomens egenskaper
Atommassa132,90545 u
Atomradie (beräknad)260 (298) pm
Kovalent radie225 pm
van der Waalsradieinga data pm
Elektronkonfiguration[ Xe ]6s1
Elektronkonfiguration
e per skal2,8,18,18,8,1
Oxidationstillstånd (O)1, (stark bas)
KristallstrukturKubisk rymdcentrerad
Kristallstruktur
Ämnets fysiska egenskaper
Aggregationstillståndfast
Magnetiska egenskapericke magnetisk
Smältpunkt301,59 K (28 °C)
Kokpunkt944 K (678 °C)
Molvolym70,94 ·10-6 m3/mol
Ångbildningsvärme67,74 kJ/mol
Smältvärme2,092 kJ/mol
Ångtryck2,5 kPa vid ___ K
Ljudhastighetinga data m/s vid 293,15 K
Diverse
Elektronegativitet0,79 (Paulingskalan)
Värmekapacitet240 J/(kg·K)
Elektrisk ledningsförmåga4,89·106 S/m (Ω−1·m−1)
Värmeledningsförmåga35,9 W/(m·K)
1a jonisationspotential375,7 kJ/mol
2a jonisationspotential2234,3 kJ/mol
3e jonisationspotential3400 kJ/mol
Stabilaste isotoper
Isotop F % Halv.tid Typ Energi (MeV) Prod.
133Cs 100% 133Cs, stabil isotop med 78 neutroner
134Cs syntetisk 2,0648 år ε
β-
1,229 MeV
2,059 MeV
134Xe
134Ba
135Cs spår 23·106 år β- 0,269 MeV 135Ba
136Cs syntetisk 13,6 dagar β- 0,8633 MeV 136Ba
137Cs syntetisk 30,07 år β- 1,176 MeV 137Ba
SI-enheter & STP används om ej annat angivits.

Cesium är ett mycket reaktivt grundämne som tillhör gruppen alkalimetaller. Cesium är självantändligt i luft och reagerar mycket kraftigt med vatten. Den radioaktiva isotopen Cs-137 är en del av restprodukterna från kärnkraftverkens reaktorer. Den stabila isotopen Cs-133 är den vanligast naturliga förekommande.

Om cesium antänds i luft brinner den med en klar blå låga. Om cesium får kontakt med vatten sker emellertid en explosiv reaktion:

2Cs+2H2O →2CsOH+H2

varvid vätet reagerar med luftens syre och i sin tur blir till vatten i en kraftigt exoterm reaktion.

Historia

Cesium upptäcktes 1860 av de båda tyska kemisterna Gustav Kirchhoff och Robert Bunsen.

Se även