Danas mineralklassifikationssystem

Från GuldWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Danas mineralklassificeringssystem är baserat på sammanställningen i boken System of Mineralogy (1837) av James Dwight Dana. Det systemet blev ett standardverk och har utvecklats och reviderats i flera nya utgåvor. 8:e utgåvan är den nyaste versionen i serien och gavs ut under namnet Dana's New Mineralogy[1] 1997.

Skillnader mellan 7:E och 8:e utgåvan

I övergången mellan 7:e och 8:e utgåvan har man gjort om hela klassificeringssystemet. Istället för nio mineralklasser så har man splittrat upp vissa klasser efter kemisk sammansättning.

Jämförelse mellan klasser i 7:e och 8:e utgåvan.
Klasser i 7:e utgåvan Klasser i 8:e utgåvan
I Grundämnen och legeringar Klass 1
II Sulfider Klass 2 och 3
III Oxider och Hydroxider Klass 4, 5, 6, 7 och 8
IV Halider Klass 9, 10, 11 och 12
V Karbonater, nitrater och borater Klass 13, 14, 15, 16a, 16b och 17 Karbonater
Klass 18, 19 och 20 Nitrater
Klass 21, 22 och 23 Iodater
Klass 24, 25, 26 och 27 Borater
VI Sulfater, Kromater, Molybdater Klass 28, 29, 30, 31 och 32 Sulfater
Klass 33 Selenater och Tellurater
Klass 34 Seleniter, Telluriter och Sulfiter
Klass 35 och 36 Kromater
VII Fosfater, Arsenater, Vanadater Klass 37, 38, 39, 40, 41, 42 och 43 Fosfater
Klass 44, 45 och 46 Antimonater
Klass 47 Vanadater och vanadiumoxysalter
Klass 48 och 49 Molybdater och Wolframater
VIII Silikater, Nesosilikater Klass 51, 52, 53 och 54
VIII Silikater, Sorosilikater Klass 55, 56, 57 och 58
VIII Silikater, Cyklosilikater Klass 59, 60, 61, 62, 63 och 64
VIII Silikater, Inosilikater Klass 65, 66, 67, 68, 69 och 70
VIII Silikater, Phyllosilikater Klass 71, 72, 73 och 74
VIII Silikater, Tektosilikater Klass 75, 76 och 77
VIII Silikater, ej klassificerade silikater Klass 78
IX Organiska mineral Klass 50

Referenser

  1. Gaines, Richard V.; H. Catherine Skinner, Eugene E. Foord, Brian Mason, Abraham Rosenzweig, Vandall T. King. (1997). Dana's New Mineralogy. John Wiley & Sons, Inc.. ISBN 047119310-0 

Externa länkar