Iridium

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök
Iridium
Ir-TableImage.png
Tecken
Ir
Atomnr.
77
Grupp
9
Period
6
Block
d
Allmänt
Ämnesklassövergångsmetaller
Densitet22650 kg/m3 (273 K)
Hårdhet6,5
UtseendeSilvrigt vit
Utseende
Atomens egenskaper
Atommassa192,217 u
Atomradie (beräknad)135 (180) pm
Kovalent radie137 pm
Elektronkonfiguration[Xe]4f145d76s2
e per skal2, 8, 18, 32, 15, 2
Oxidationstillstånd (O)6, 4, 3, 2 (svag bas)
Kristallstrukturkubisk (ccp)
Ämnets fysiska egenskaper
Aggregationstillståndfast
Smältpunkt2739 K (2466 °C)
Kokpunkt4701 K (4428 °C)
Molvolym8,52 ·10-6 m3/mol
Ångbildningsvärme604 kJ/mol
Smältvärme26,1 kJ/mol
Ångtryck1,47 Pa vid 2716 K
Ljudhastighet4825 m/s vid 293,15 K
Diverse
Elektronegativitet2,20 (Paulingskalan)
Värmekapacitet130 J/(kg·K)
Elektrisk ledningsförmåga19,7 × 106 S/m (Ω−1·m−1)
Värmeledningsförmåga147 W/(m·K)
1a jonisationspotential880 kJ/mol
2a jonisationspotential1600 kJ/mol
Stabilaste isotoper
Isotop F % Halv.tid Typ Energi (MeV) Prod.
191Ir 37,3 % 191Ir, stabil isotop med 114 neutroner
191mIr syntetisk 241 år IT 0,155
193Ir 62,7 % 193Ir, stabil isotop med 116 neutroner
SI-enheter & STP används om ej annat angivits.

Iridium är en vit metall med något gulaktig ton i platinafamiljen. Till platinametallerna hör även platina, osmium, palladium, rutenium och rodium. Iridium upptäcktes av engelsmannen Smithson Tennant i resterna efter att råmaterial av platina hade upplösts av kungsvatten. Namnet kommer av latinets iris - regnbåge, vilket är ett bra val eftersom iridiums salter har starka färger.

Iridium finns inte i stora mängder på jorden, men är desto vanligare i rymden. I samband med meteoritnedslag får jorden en tillfällig förhöjd halt av iridium som sedan sedimenterar på havsbottnen. Förhöjda halter av iridium i en specifik del av en lagerföljder är därför en tillförlitlig indikation på att ett metoritnedslag skett vid tidpunkten för sedimentens avsättning.

Egenskaper

Iridium är mycket hårt och bräckligt vilket gör det svår att maskinbearbeta. Iridium är den korrosionsbeständigaste av alla metaller. Iridium angrips inte av några syror utan endast av smälta salter som natriumklorid, NaCl och natriumcyanid, NaCN. Den uppmätta densiteten är något lägre än osmiums men teoretiska beräkningar utifrån kristallstrukturen har indikerat att iridium är något tätare och borde ge större densitet, 22,65 kg/dm³, än osmium, 22,61 kg/dm³. För närvarande är det alltså osäkert vilket grundämne som har störst densitet.

Framställning och användning

Iridium utvinns som biprodukt i nickelgruvor. Det ingår i arkivmetern i Paris som består av 90 % platina och 10 % iridium, och vars längd fram till år 1960 var definitionen av en meter. Standardkilogrammet är gjort av samma legering. Metallen används i elektriska kontakter och i legeringar som ska tåla höga temperaturer.