Joule

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök

Joule (J) är den härledda enheten för energi i SI-systemet och definieras[1]:

<math>\rm J = {}\rm \frac{kg \cdot m^2}{s^2} = N \cdot m = \rm Pa \cdot m^3={}\rm W \cdot s</math>

Energin en joule motsvaras av följande:

Enheten är uppkallad efter fysikern James Prescott Joule.

Joule har ersatt de äldre energimåtten kalori respektive erg. En joule motsvarar 107 erg eller ungefär 0,239 kalorier.


Exempel på vardagstillämpningar av en joule

En joule motsvarar ungefär:

 • energin som krävs för att lyfta ett litet äpple (102 g) en meter rakt upp.
 • energin som frigörs när samma äpple faller en meter tillbaka till marken.
 • energin som frigörs som värme från en människa i vila varje sextiondedel av en sekund (1/60 s).
 • rörelseenergin hos en människa som väger 50 kg och rör sig långsamt (0,2 m/s).
 • rörelseenergin hos en tennisboll som rör sig med en hastighet av 23 km/h.[2]


Multipelenheter

Joule används tillsammans med SI-prefix för att bilda större och mindre enheter.

Enheter med förstorande prefix
Enhet Symbol Betydelse Exempel
Kilojoule kJ 103 joule = 1 000 joule En kilojoule per sekund (1000 watt) är ungefär den mängd solinstrålning per kvadratmeter av jordytan som utvecklas per timma i fullt dagsljus.[3]
Megajoule MJ 106 joule = 1 000 kilojoule En megajoule motsvarar ungefär röreleseenergin hos ett fordon med massan 1 ton som färdas i 160 km/h.
Gigajoule GJ 109 joule = 1 000 megajoule Ett fat olja innehåller ungefär 6 gigajoule kemisk energi som frigörs vid förbränning. [4]
Terajoule TJ 1012 joule = 1 000 gigajoule Atombomben Little Boy utvecklade ungefär 63 terajoule när den detonerade över Hiroshima.[5]
Petajoule PJ 1015 joule = 1 000 terajoule  
Exajoule EJ 1018 joule = 1 000 petajoule Jordbävningen vid Tohoku 2011 utvecklade 1,41 exajoule (eftersom den hade en magnitud på 9,0 på Richterskalan.
Zettajoule ZJ 1021 joule = 1 000 exajoule  
Yottajoule YJ 1024 joule = 1 000 zettajoule Det krävs ungefär en yottajoule för att värma allt vatten på jorden 1°C.
Enheter med förminskande prefix
Enhet Symbol Betydelse Exempel
Millijoule mJ 10-3 joule = 0,001 joule  
Mikrojoule μJ 10-6 joule = 0,001 millijoule Large Hadron Collider (LHC) förväntas skapa partikelkollisioner i storleksordningen 1 microjoule per partikel.
Nanojoule nJ 10-9 joule = 0,001 mikrojoule En nanojoule motsvarar ungefär 1/160 av rörelseenergin hos en flygande mygga.[6]
Pikojoule pJ 10-12 joule = 0,001 nanojoule  
Femtojoule fJ 10-15 joule = 0,001 pikojoule  
Attojoule aJ 10-18 joule = 0,001 femtojoule  

Se även

Referenser

 1. ”The International System of Units (SI)”. Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf. Läst 17 oktober 2012. 
 2. Ristinen, Robert A.; Kraushaar, Jack J. (2006). Energy and the Environment (utgåva 2nd). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. ISBN 0471739898 
 3. ”Construction of a Composite Total Solar Irradiance (TSI) Time Series from 1978 to present”. http://www.pmodwrc.ch/pmod.php?topic=tsi/composite/SolarConstant. Läst 5 oktober 2005. 
 4. IRS publication
 5. Los Alamos National Laboratory report LA-8819, The yields of the Hiroshima and Nagasaki nuclear explosions by John Malik, September 1985. Available online at http://www.mbe.doe.gov/me70/manhattan/publications/LANLHiroshimaNagasakiYields.pdf
 6. CERN - Glossary