Kelvin

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök

Kelvin (K) är SI-enheten för temperatur, uppkallad efter William Thomson, 1:e baron Kelvin.

1 K definieras som 1/273,16 av temperaturen vid vattens trippelpunkt (vilket motsvarar en temperatur av 0,01 °C och ett tryck av 611,73 Pa). Kelvinskalans nollpunkt är den absoluta nollpunkten. Enheten kelvin är vanligast förekommande i tekniska och vetenskapliga sammanhang.

Celsiusskalan har kalibrerats så att mätvärden i grader Celsius är exakt 273,15 mindre än motsvarande mätvärden i kelvin. Skalstegen är exakt lika stora; en ökning i temperaturen med 1 kelvin är samma sak som en ökning med 1 °C. Sambandet mellan de två skalorna lyder:

 • T[K] = T[°C] + 273,15
 • T[°C] = T[K] − 273,15

Notera att enheten inte heter grader kelvin och därför inte skrivs °K utan endast K. Notera även att kelvin skrivs med gemen, men förkortas med versal.

Konvertering mellan temperaturenheterna

<timeline>ImageSize = width:905 height:50 PlotArea = left:80 right:15 bottom:20 top:5 AlignBars = justify Colors =

 id:black value:black
 id:white value:white
 id:lightline value:rgb(0.8,0.8,0.8)

Period = from:-50 till:110 TimeAxis = orientation:horizontal ScaleMajor = unit:year increment:10 start:-50 ScaleMinor = unit:year increment:1 start:-50

PlotData=

 align:center textcolor:black fontsize:8 mark:(line,black) width:5 shift:(0,-5)

LineData=

 at:start   color:green layer:front
 at:end    color:green layer:front
 
 at:-40 color:lightline layer:back
 at:-20 color:lightline layer:back
 at:0 color:lightline layer:back
 at:20 color:lightline layer:back
 at:40 color:red layer:back
 at:60 color:lightline layer:back
 at:80 color:lightline layer:back
 at:100 color:lightline layer:back

TextData =

 fontsize:10
 textcolor:blue
 pos:(0,13)
 text:Celsius °C

</timeline><timeline> ImageSize = width:905 height:50 PlotArea = left:80 right:15 bottom:20 top:5 AlignBars = justify Colors =

 id:black value:black
 id:white value:white
 id:lightline value:rgb(0.8,0.8,0.8)

Period = from:223 till:383 TimeAxis = orientation:horizontal ScaleMajor = unit:year increment:10 start:230 ScaleMinor = unit:year increment:1 start:223 PlotData=

 align:center textcolor:black fontsize:8 mark:(line,black) width:25 shift:(0,-5)

LineData=

 at:start   color:green layer:front
 at:end    color:green layer:front
 at:233.15 color:lightline layer:back
 at:253.15 color:lightline layer:back
 at:273.15 color:lightline layer:back
 at:293.15 color:lightline layer:back
 at:313.15 color:lightline layer:back
 at:333.15 color:lightline layer:back
 at:353.15 color:lightline layer:back
 at:373.15 color:lightline layer:back

TextData =

 fontsize:10
 textcolor:blue
 pos:(25,15)
 text:Kelvin K

</timeline><timeline> ImageSize = width:905 height:50 PlotArea = left:80 right:15 bottom:20 top:5 AlignBars = justify Colors =

 id:black value:black
 id:white value:white
 id:lightline value:rgb(0.8,0.8,0.8)

Period = from:-58 till:230 TimeAxis = orientation:horizontal ScaleMajor = unit:year increment:10 start:-50 ScaleMinor = unit:year increment:1 start:-58 PlotData=

 align:center textcolor:black fontsize:8 mark:(line,black) width:25 shift:(0,-5)

LineData=

 at:start   color:green layer:front
 at:end    color:green layer:front
 at:-40 color:lightline layer:back
 at:-4 color:lightline layer:back
 at:32 color:lightline layer:back
 at:68 color:lightline layer:back
 at:104 color:lightline layer:back
 at:140 color:lightline layer:back
 at:176 color:lightline layer:back
 at:212 color:lightline layer:back

TextData =

 fontsize:10
 textcolor:blue
 pos:(0,13)
 text:Fahrenheit °F

</timeline><timeline> ImageSize = width:905 height:50 PlotArea = left:80 right:15 bottom:20 top:5 AlignBars = justify Colors =

 id:black value:black
 id:white value:white
 id:lightline value:rgb(0.8,0.8,0.8)

Period = from:402 till:690 TimeAxis = orientation:horizontal ScaleMajor = unit:year increment:10 start:410 ScaleMinor = unit:year increment:1 start:402 PlotData=

 align:center textcolor:black fontsize:8 mark:(line,black) width:25 shift:(0,-5)

LineData=

 at:start   color:green layer:front
 at:end    color:green layer:front
 at:419.7  color:lightline layer:back
 at:455.7  color:lightline layer:back
 at:491.7  color:lightline layer:back
 at:527.7  color:lightline layer:back
 at:563.7 color:lightline layer:back
 at:599.7 color:lightline layer:back
 at:635.7 color:lightline layer:back
 at:671.7 color:lightline layer:back

TextData =

 fontsize:10
 textcolor:blue
 pos:(0,13)
 text:Rankine °Ra

</timeline><timeline>ImageSize = width:905 height:50 PlotArea = left:80 right:15 bottom:20 top:5 AlignBars = justify Colors =

 id:black value:black
 id:white value:white
 id:lightline value:rgb(0.8,0.8,0.8)

Period = from:-18.75 till:65.25 TimeAxis = orientation:horizontal ScaleMajor = unit:year increment:5 start:-15 ScaleMinor = unit:year increment:1 start:-18

PlotData=

 align:center textcolor:black fontsize:8 mark:(line,black) width:5 shift:(0,-5)

LineData=

 at:start   color:green layer:front
 at:end    color:green layer:front
 
 at:-13.5 color:lightline layer:back
 at:-3 color:lightline layer:back
 at:7.5 color:lightline layer:back
 at:18 color:lightline layer:back
 at:28.5 color:lightline layer:back
 at:39 color:lightline layer:back
 at:49.5 color:lightline layer:back
 at:60 color:lightline layer:back

TextData =

 fontsize:10
 textcolor:blue
 pos:(0,13)
 text:Rømer °Rø

</timeline><timeline>ImageSize = width:905 height:50 PlotArea = left:80 right:15 bottom:20 top:5 AlignBars = justify Colors =

 id:black value:black
 id:white value:white
 id:lightline value:rgb(0.8,0.8,0.8)

Period = from:-16.5 till:36.3 TimeAxis = orientation:horizontal ScaleMajor = unit:year increment:5 start:-15 ScaleMinor = unit:year increment:1 start:-15

PlotData=

 align:center textcolor:black fontsize:8 mark:(line,black) width:5 shift:(0,-5)

LineData=

 at:start   color:green layer:front
 at:end    color:green layer:front
 
 at:-13.2 color:lightline layer:back
 at:-6.6 color:lightline layer:back
 at:0 color:lightline layer:back
 at:6.6 color:lightline layer:back
 at:13.2 color:lightline layer:back
 at:19.8 color:lightline layer:back
 at:26.4 color:lightline layer:back
 at:33 color:lightline layer:back

TextData =

 fontsize:10
 textcolor:blue
 pos:(0,13)
 text:Newton °N

</timeline><timeline>ImageSize = width:905 height:50 PlotArea = left:80 right:15 bottom:20 top:5 AlignBars = justify Colors =

 id:black value:black
 id:white value:white
 id:lightline value:rgb(0.8,0.8,0.8)

Period = from:-15 till:225 DateFormat = yyyy TimeAxis = orientation:horizontal order:reverse format:yyyy ScaleMajor = unit:year increment:15 start:-15 ScaleMinor = unit:year increment:1 start:-15


LineData=

 at:start   color:green layer:front
 at:end    color:green layer:front
 
 at:0 color:lightline layer:back
 at:30 color:lightline layer:back
 at:60 color:lightline layer:back
 at:90 color:lightline layer:back
 at:120 color:lightline layer:back
 at:150 color:lightline layer:back
 at:180 color:lightline layer:back
 at:210 color:lightline layer:back

TextData =

 fontsize:10
 textcolor:blue
 pos:(0,13)
 text:Delisle °D 

</timeline><timeline> ImageSize = width:905 height:100 PlotArea = left:80 right:15 bottom:70 top:5 AlignBars = justify Colors =

 id:black value:black
 id:white value:white
 id:lightline value:rgb(0.8,0.8,0.8)

Period = from:-40 till:88 TimeAxis = orientation:horizontal ScaleMajor = unit:year increment:10 start:-30 ScaleMinor = unit:year increment:1 start:-40 PlotData=

 align:center textcolor:black fontsize:8 mark:(line,black) width:25 shift:(0,-5)

LineData=

 at:start   color:green layer:front
 at:end    color:green layer:front
 at:-32 color:lightline layer:back
 at:-16 color:lightline layer:back
 at:0 color:lightline layer:back
 at:16 color:lightline layer:back
 at:32 color:red layer:back
 at:48 color:lightline layer:back
 at:64 color:lightline layer:back
 at:80 color:lightline layer:back

TextData =

 fontsize:10
 textcolor:blue
 pos:(0,60)
 text:Réaumur °Ré
 fontsize:12
 textcolor:red
 pos:(110,20)
 text:40 °C  =  313.15 K  =  104 °F  =  563.67 °Ra  =  28.5 °Rø  =  13.2 °N  =  90 °D  =  32 °Ré

</timeline>

Se även


Externa länkar