Kemiskt tecken

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök

Ett kemiskt tecken är en förkortning för namnet på ett kemiskt ämne. Alla grundämnen har ett kemiskt tecken bestående av en eller två bokstäver, utom några få människotillverkade grundämnen som har tillfälliga symboler med tre bokstäver. Systemet utarbetades av Berzelius och ersatte flera tidigare allt krångligare notationssystem baserade på alkemins grafiska symboler.

Kemiska tecken är listade i det periodiska systemet. De används (förutom som ett stenografiskt skrivsätt) i kemiska formler och i reaktionsformler. Kemiska tecken bör inte skrivas i kursiv stil.

Exempel:

<math>2{\mathrm H}_2 + {\mathrm O}_2\ \rightarrow\ 2{\mathrm H}_2{\mathrm O}.</math>

Eftersom kemiska tecken ofta härletts från det latinska eller grekiska namnet på ämnet, så liknar det kanske inte det vanliga svenska namnet - till exempel är Au tecknet för guld (latin aurum) och Pb tecknet för bly (latin plumbum).

Kemiska tecken kan även användas för att beteckna särskilda nuklid och andra tillstånd som jonisering och oxidationstal.

För kompletta översikter över grundämnen och deras tecken, se: