Klor

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök
Klor
Cl-TableImage.svg
Tecken
Cl
Atomnr.
17
Grupp
17
Period
3
Block
p
Allmänt
Ämnesklasshalogen
Densitet3,214 kg/m3 (273 K)
Utseendegulaktigt grön
Utseende
Atomens egenskaper
Atommassa35,453 u
Atomradie (beräknad)100 (79) pm
Kovalent radie99 pm
van der Waalsradie175 pm
Elektronkonfiguration[ Ne ]3s23p5
e per skal2, 8, 7
Oxidationstillstånd (O)+1, -1, 3, 5, 7 (starkt sur)
Kristallstrukturortorombisk
Ämnets fysiska egenskaper
Aggregationstillståndgas
Magnetiska egenskapericke magnetisk
Smältpunkt171,6 K (-101,5 °C)
Kokpunkt239,11 K (-34,04 °C)
Molvolym17,39 ·10-6 m3/mol
Ångbildningsvärme10,2 kJ/mol
Smältvärme3,203 kJ/mol
Ångtryck3,67·106 Pa
Diverse
Elektronegativitet3,16 (Paulingskalan)
Värmekapacitet480 J/(kg·K)
Värmeledningsförmåga0,0089 W/(m·K)
1a jonisationspotential1251,2 kJ/mol
2a jonisationspotential2298 kJ/mol
3e jonisationspotential3822 kJ/mol
4e jonisationspotential5158,6 kJ/mol
5e jonisationspotential6542 kJ/mol
6e jonisationspotential9362 kJ/mol
7e jonisationspotential11018 kJ/mol
8e jonisationspotential33604 kJ/mol
9e jonisationspotential38600 kJ/mol
10e jonisationspotential43961 kJ/mol
Stabilaste isotoper
Isotop F % Halv.tid Typ Energi (MeV) Prod.
35Cl 75,77 % 35Cl, stabil isotop med 18 neutroner
36Cl syntetisk 301 000 år β-
ε
0,709 MeV
1,142 MeV
36Ar
36S
37Cl 24,23% 37Cl, stabil isotop med 20 neutroner
SI-enheter & STP används om ej annat angivits.

Klor (latinskt namn Chlorum) är ett icke-metalliskt grundämne som tillhör gruppen halogener.

Användning

Klor används vid tillverkning av kalciumhypoklorit (Ca(ClO)2) som används till klorering av simbassänger. I såväl simbassänger som kommunalt dricksvatten används även natriumhypoklorit (NaClO) som bakteriedödande medel. Klorgas har också använts som kemiskt vapen. Natriumklorid (NaCl) används för halkbekämpning på vägar. Vägsaltet sänker vattnets fryspunkt från 0 ned till ca 8-13 minusgrader, beroende på lösningens slutliga koncentration. Ishalka vid måttlig kyla kan förebyggas genom att utifrån bra väderprognoser salta strax innan isen fryser till.

Egenskaper

Rent klor förekommer som klorgas med formeln Cl2. Klorgas är en gulgrön gas med en mycket stark lukt och reagerar direkt med de flesta ämnen. Gasen är giftig och skapar stor irritation i andningsorganen vid inandning, vid högre koncentrationer är den dödlig (dock krävs det en koncentration på 1000 ppm, jämfört med de 3,5 ppm som krävs för att man överhuvudtaget skall känna lukten av ämnet).

Förekomst

Klorföreningar är vanliga i naturen och livsviktiga för nästan alla livsformer, däribland människan. Eftersom klor är ganska elektronegativt förekommer klor främst som en jon, kloridjon, i föreningar med malmer och mineraler. Kloridjonen är en del i många salter (klorider) och finns därför i stor mängd i saltvatten. Klor är en kemisk del av vanligt salt (Natriumklorid).

Många organiska klorföreningar har framställts syntetiskt. I dessa föreningar är kloratomer vanligtvis kovalent bundna till kolatomer. Bland organiska klorföreningar återfinns plaster som PVC, många läkemedel och sötningsmedlet sukralos, men också miljöfarliga ämnen som CFC och PCB.

Upptäckt

Gasen upptäcktes först av den svenske kemisten Carl Wilhelm Scheele men fick sitt namn av Humphry Davy som hävdade att det var ett grundämne.

Referenser

  • Webbplatsen www.studera.com: Klor

Se även