Ljudhastighet

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök

Ljudhastighet är ett mått på ljudets fart i en viss materia vid en given temperatur.

Ljudhastigheten i ren luft vid 0° C är 331,5 m/s, vid 20° C 343 m/s.

Ljudhastigheten i luft

Temperaturberoende
Temperatur [°C] Ljudhastighet [m/s] Luftdensitet [kg/m³] Akustisk impedans [N·s/m³]
-10 325.4 1.342 436.5
-5 328.5 1.316 432.4
0 331.5 1.293 428.3
5 334.5 1.269 424.5
10 337.5 1.247 420.7
15 340.29 1.225 417.0
20 343.4 1.204 413.5
25 346.3 1.184 410.0
30 349.2 1.164 406.6

Ljudhastighet i andra ämnen

Ljudets hastighet i ideala gaser följer formeln:

<math>

c_{\mathrm{ideal}} = \sqrt{\gamma \cdot R_m \cdot T \over M}, </math>

där <math>\gamma</math> är en specifik konstant för olika typer av molekyler (ungefär 1.4 för luft), <math>R_m</math> är gaskonstanten (8314.5 kJ·mol−1·K−1), T är gasens temperaturen i kelvin och M är molmassan.

Ljudhastighet i andra ämnen
Ämne Ljudhastighet i [m/s]
Väte 1270
Helium 970
Vatten 1500
Glas 4500
Järn 5150

Se även

  • Mach - kvoten mellan hastigheten hos ett föremål och ljudhastigheten

Externa länkar