Magnesium

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök
Magnesium
Mg-TableImage.png
Tecken
Mg
Atomnr.
12
Grupp
2
Period
3
Block
s
Allmänt
Ämnesklassalkaliska jordartsmetaller
Densitet1738 kg/m3 (273 K)
Hårdhet2,5
Utseendesilvrigt vit
Utseende
Atomens egenskaper
Atommassa24,305 u
Atomradie (beräknad)150 (145) pm
Kovalent radie130 pm
van der Waalsradie173 pm
Elektronkonfiguration[Ne]3s2
e per skal2, 8, 2
Oxidationstillstånd (O)2, (stark bas)
Kristallstrukturhexagonal
Ämnets fysiska egenskaper
Aggregationstillståndfast
Magnetiska egenskaperparamagnetisk
Smältpunkt923 K (649 °C)
Kokpunkt1363 K (1090 °C)
Molvolym14,00 ·10-6 m3/mol
Ångbildningsvärme127,4 kJ/mol
Smältvärme8,954 kJ/mol
Ångtryck361 Pa vid 923 K
Ljudhastighet4602 m/s vid 293,15 K
Diverse
Elektronegativitet1,31 (Paulingskalan)
Värmekapacitet1020 J/(kg·K)
Elektrisk ledningsförmåga22,6·106 S/m (Ω−1·m−1)
Värmeledningsförmåga156 W/(m·K)
1a jonisationspotential737,7 kJ/mol
2a jonisationspotential1450,7 kJ/mol
3e jonisationspotential7732,7 kJ/mol
Stabilaste isotoper
Isotop F % Halv.tid Typ Energi (MeV) Prod.
23Mg syntetisk 11,317 s β+ 0,5473 23Na
24Mg 78,99 % 24Mg, stabil isotop med 12 neutroner
25Mg 10 % 25Mg, stabil isotop med 13 neutroner
26Mg 11,01 % 26Mg, stabil isotop med 14 neutroner
27Mg syntetisk 9,458 min β- 1,4586 27Al
SI-enheter & STP används om ej annat angivits.

Magnesium är ett grundämne som tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller.

Egenskaper

Magnesium är en relativt mjuk metall som hör till de alkaliska jordartsmetallerna, och bildar, såsom de övriga metallerna i den gruppen, vätgas i kontakt med sur vattenlösning.

Framställning

Magnesium framställs genom smältelektrolys av magnesiumklorid.

Katod: Mg2+ + 2 e → Mg

Anod: 2 Cl → Cl2 + 2e

Rent magnesium är på grund av dåliga hållfasthetsegenskaper inte lämpligt som konstruktionsmaterial. Därför legeras det vanligen med aluminium och lite zink. För att minska materialets oxidation tillsätts ibland även beryllium.

Förekomst

Magnesium är relativt vanligt i jordskorpan (det åttonde vanligaste grundämnet) och magnesium finns i 60 olika mineral. Den största källan för magnesium är havsvatten. Ett sätt att framställa magnesium ur havsvatten är att först fälla ut magnesiumsaltet som hydroxid och sedan låta hydroxiden reagera med saltsyra för att få magnesiumklorid som man sedan gör smältelektrolys av.

En magnesiumstav

Användningsområden

Magnesium är ett mycket vanligt konstruktionsmaterial som används i lättmetallegeringar. Magnesium eller aluminium används ofta för att reducera ett annat metallsalt för att få fram den metallen istället. Ett exempel på detta är urantillverkning, då reduceras uranoxid till den rena metallen.

UO2 + 2Mg → U + 2MgO

Magnesiumlegeringar används mycket ofta när andra material blir för tunga i till exempel sportbilar och tävlingscyklar. Magnesium används också i mobiltelefoner och bärbara datorer på grund av sin låga vikt. Andra användningsområden för magnesium är:

Användningsområden för salter

  • Magnesiumhydroxid (Mg(OH)2) används som botemedel mot sura uppstötningar.
  • Magnesiumkarbonat (MgCO3) används av idrottsmän för att förbättra greppet mot fuktiga ytor (till exempel stången vid tyngdlyftning).
  • Magnesiumsulfat (MgSO4) används i mineralsalt som innehåller mindre mängd natriumklorid än vanligt bordssalt.

Biologisk betydelse

Magnesium är livsviktigt för alla levande organismer och för lite magnesium kan orsaka spasmer och högt blodtryck. För mycket magnesium kan orsaka diarré. Magnesium återfinns i gröna grönsaker som spenat, det finns också magnesium i nötter och fullkornsprodukter. Magnesium är centralatom i klorofyllmolekyler och är därför livsnödvändigt för fotosyntetiserande organismer. Rekommenderat dagligt intag är för barn 50 - 200 mg, kvinnor 280 mg, män 280 - 350 mg. Mer information finns i tabellen över rekommenderat dagligt intag (RDI).

Magnesiumbrist anses kunna ge ångest och depression, ångest kan dessutom öka utsöndringen och därmed behovet av magnesium.

Det är viktigt att känna till att olika magnesiumföreningar tas upp i olika grad av kroppen. Av magnesiumoxid och magnesiumhydroxid (till exempel Emgesan) tillgodogörs bara en mindre del, medan magnesiumlaktat (receptfritt på apotek), magnesiumcitrat och magnesiumklorid tillgodogörs i hög grad.

Se även