Molmassa

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök

Molmassa är en storhet som betecknar ett kemiskt ämnes massa av substansmängden 1 mol. Vanliga enheter för storheten är g/mol och kg/mol. Molmassan betecknas med bokstaven M och kan beräknas genom att dividera massan [i gram] med substansmängden [i mol]. Molmassan kan beräknas med formeln <math>M = m / n\ </math>.

Formlerna nedan visar sambanden mellan molmassan M, substansmängden n och massan m:

<math>M = m / n\ </math>
<math>n = m / M\ </math>
<math>m = M * n\ </math>

Molmassan är relaterad till storheten atommassenhet [u]:

mätetalet för massan av en mol av ett ämne mätt i g/mol ger samma mätetal som massan av en atom, jon, formelenhet eller molekyl av samma ämne mätt i u .

Externa länkar