NFPA 704

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök
NFPA 704

NFPA 704.svg

1
2
2
W
"Branddiamant" för natriumborhydrid

NFPA 704 är en standard som har tagits fram av den amerikanska organisationen National Fire Protection Association. Den definierar den så kallade "branddiamanten" som används för att utryckningspersonal snabbt och lätt ska kunna identifiera risker med farligt material.

Blå - Hälsa

 • 4. Kort närkontakt och/eller inandning kan skapa permanenta allvarliga skador eller vara dödande (till exempel vätecyanid, botulinumtoxin).
 • 3. Kort närkontakt och/eller inandning kan skapa allvarliga tillfälliga eller permanenta skador (till exempel klor).
 • 2. Kortvarig närkontakt och/eller inandning kan skapa tillfällig skada eller mindre skada (till exempel kloroform).
 • 1. Långvarig närkontakt kan skapa irritation med mindre, tillfälliga skador (till exempel terpentin).
 • 0. Ingen skaderisk (till exempel lanolin).

Röd - Brandrisk

 • 4. Ämne som helt eller delvis kommer att förångas vid normal temperatur och atmosfärstryck eller som i kontakt med luft självantänder (till exempel propan). Flampunkt under 23 °C.
 • 3. Vätskor och fasta material som kan antändas vid rumstemperatur (till exempel bensin). Flampunkt under 38 °C men över 23 °C .
 • 2. Ämne som måste bli ordentligt uppvärmt för att brinna eller hållas över öppen eld (till exempel dieselolja). Flampunkt mellan 38 °C och 93 °C.
 • 1. Ämne som måste bli mycket uppvärmt för att brinna (till exempel sojabönsolja). Flampunkt över 93 °C .
 • 0. Ämne som ej kan brinna (till exempel vatten).

Gul - Instabilitet/Reaktivitet

 • 4. Ämne som lätt kan detonera eller deflagrera vid standardtryck och -temperatur (till exempel nitroglycerin, RDX)
 • 3. Ämne som kan detonera eller deflagrera, men behöver en kraftig impuls, måste upphettas i ett stängt utrymme för att detonera eller deflagrera, reagerar explosivt med vatten, eller detonerar vid våldsamma stötar (till exempel fluor).
 • 2. Ämne som reagerar våldsamt vid förhöjd temperatur eller tryck, reagerar våldsamt med vatten, eller kan bilda explosiva blandningar med vatten (till exempel fosfor, kalium).
 • 1. Ämne som vanligtvis är stabilt, men som kan bli instabilt vid förhöjd temperatur eller tryck (till exempel etyn).
 • 0. Ämne som vanligtvis är stabilt, även när det utsätts för brand, och inte reagerar med vatten (till exempel helium).

Vit - Övrigt

Se även