Natrium

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök
Natrium
Na-TableImage.svg
Tecken
Na
Atomnr.
11
Grupp
1
Period
3
Block
s
Allmänt
Ämnesklassalkalimetaller
Densitet948 kg/m3 (273 K)
Hårdhet0,52
Utseendesilvrigt vit
Utseende
Atomens egenskaper
Atommassa22,949271 u
Atomradie (beräknad)180 (190) pm
Kovalent radie254 pm
van der Waalsradie227 pm
Elektronkonfiguration[ Ne ]3s1
Elektronkonfiguration
e per skal2,8,1
Oxidationstillstånd (O)1, (stark bas)
KristallstrukturKubisk rymdcentrerad
Kristallstruktur
Ämnets fysiska egenskaper
Aggregationstillståndfast
Magnetiska egenskaperparamagnetisk
Smältpunkt370,87 K (98 °C)
Kokpunkt1156 K (883 °C)
Molvolym23,78 ·10-6 m3/mol
Ångbildningsvärme96,96 kJ/mol
Smältvärme598 kJ/mol
Ångtryck1,43·10-5 Pa vid 1234 K
Ljudhastighet3200 m/s vid 293,15 K
Diverse
Elektronegativitet0,98 (Paulingskalan)
Värmekapacitet1337 J/(kg·K)
Elektrisk ledningsförmåga21·106 S/m (Ω−1·m−1)
Värmeledningsförmåga44 W/(m·K)
1a jonisationspotential495,8 kJ/mol
2a jonisationspotential4562 kJ/mol
3e jonisationspotential6910,3 kJ/mol
4e jonisationspotential9543 kJ/mol
5e jonisationspotential13354 kJ/mol
6e jonisationspotential16613 kJ/mol
7e jonisationspotential20117 kJ/mol
8e jonisationspotential25496 kJ/mol
9e jonisationspotential28932 kJ/mol
10e jonisationspotential141362 kJ/mol
Stabilaste isotoper
Isotop F % Halv.tid Typ Energi (MeV) Prod.
21Na syntetisk 22,49 s β+ 0,2184 21Ne
22Na syntetisk 2,602 år ε 2,842 22Ne
23Na 100 % 23Na, stabil isotop med 12 neutroner
SI-enheter & STP används om ej annat angivits.

Natrium (latinskt namn natrium) är ett mjukt, metalliskt grundämne. Natrium tillhör gruppen alkalimetaller och är ganska vanligt i jordskorpan. Natriummetall är ytterst reaktivt och föreligger därför alltid i form av salter. Natriumjonen, Na+ är den vanligaste katjonen i havsvatten och har viktiga biologiska roller. Växter klarar sig dock i allmänhet utan natrium. Människor får ofta i sig alldeles för mycket genom att vi blivit vana vid smaken av (ursprungligen) salt i konserverade livsmedel. Rekommenderat dagligt intag anges till högst 2-3 gram natrium, den mängd som finns i 5-7 gram vanligt koksalt. Enligt Livsmedelsverket behöver vi inte få i oss mer än 0,5 gram natrium per dag.

Ett natriumsalt i en flamma färgar flamman gul

Föreningar

I sina föreningar är natrium alltid envärt, alltså i vattenlösning av ett lösligt natriumsalt bildas jonen Na+.

Förekomst

Natrium är det 6:e vanligaste grundämnet i jordskorpan och är ganska vanligt i havet i form av natriumklorid.

Framställning

Natrium framställs nu för tiden genom elektrolys av smält natriumklorid.

Vid anoden: 2Cl → Cl2 + 2e

Vid katoden: 2Na+ + 2e → 2Na

År 1807 framställdes för första gången natrium av Humphry Davy, genom elektrolys av natriumhydroxid.

Biologiska roller

Natrium förekommer även mycket i kroppen, då i jonform (Na+). Det har en viktig roll i osmoregleringen och upprätthållandet av cellernas membranpotential, vilken är viktig för fortledning av aktionspotentialer (ett slags elektrisk signalering). Na+ finns i mycket högre grad utanför cellerna än inuti. Membranet har kanaler om Na+-jonerna kan strömma igenom. De är i vanliga fall stängda men kan öppnas, då strömmar Na+-joner in i cellen. Den elektrokemiska gradienten som ger membranpotentialen uppstår dels genom de stängda kanalerna, och dels med hjälp av Na+/K+-pumpen. Detta är en pump som kräver energi (i form av ATP) och gör att Na+ pumpas ut ur cellen samtidigt som K+ (kalium) kommer in.

Se även