Nordisk familjebok

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök

Mall:Bokserie Nordisk familjebok är ett klassiskt svenskt uppslagsverk. Den första upplagan kom ut i 20 volymer under åren 1876–1899. Den andra upplagan, vanligen kallad Uggleupplagan eftersom dekoren på bokryggen till en av inbindningsvarianterna pryddes av en uggla, kom ut i 38 volymer 1904–1926. Den innehåller cirka 182 000 uppslagsord och brukar anses vara Sveriges mest kompletta bokbundna encyklopedi. Senare trycktes ytterligare två, komprimerade upplagor.

Historik

Nordisk familjebok påbörjades med att förläggaren Christian Gernandt i Halmstad 1874 anställde en redaktör (språkforskaren Nils Linder) för att ge ut ett uppslagsverk i sex band.[1]

Med utgångspunkt i Nordisk familjebok utgavs en komprimerat uppslagsverk, delvis kompletterat och moderniserat, i fyra band – Gernandts Konversationlexikon med Bernhard Meijer som redaktör. Uppslagsverket utgavs 1891–1894. En andra tryckning, utökad med supplement, gavs ut 1895-97.

Tredje upplagan (20 + 3 band) utgavs mellan 1923 och 1937 var en starkt koncentrerad upplaga. År 1942 övertog Svensk uppslagsbok AB (senare Förlagshuset Norden AB), samma förlag som gav ut det konkurrerande verket Svensk uppslagsbok, rätten till Nordisk familjebok och gav mellan åren 1951 och 1957 ut den fjärde upplagan i 22 band.

Innehåll

Texter i ett sekelgammalt uppslagsverk kan av lätt förstådda skäl vara föråldrade och otidsenliga, även om en del gamla texter fortfarande kan ha en viss relevans. Andra artiklar är intressanta som kuriosa, till exempel inledningarna/definitionerna i styckena om 'kyss'[2] och 'väg'[3] som på grund av sin utformning kan ses som ett försök att formellt definiera vad av många ses som självklarheter. Andra artiklar har en utformning som föranleder misstankar om otillbörlig påverkan, då de till form och språk påminner om reklam, som exempelvis 'Säfsjö(Sävsjö) sanatorium'[4]. 2008 utgavs ett urval av de bästa artiklarna i nyutgåvan Det bästa ur Nordisk Familjebok.[5][död länk]

Redaktion och bidragsgivare

Huvudredaktör för Uggleupplagan var Bernhard Meijer, lexikograf och författare. I redaktionskommittén satt dessutom Vilhelm Leche, professor i zoologi vid Stockholms högskola, Johan Fredrik Nyström, historiker, geograf, Karl Warburg, professor vid Stockholms högskola, litteraturhistoriker, tidningsman och Theodor Westrin, förste arkivarie vid Riksarkivet.

August Strindberg har skrivit artikeln Djefvul i första upplagan.[6]

Nordisk familjebok på Internet

De första två upplagorna av Nordisk Familjebok är inskannade och utlagda på Internet som "allmän egendom", eftersom verkens skyddstid gått ut för de två upplagorna. Skanningen har gjorts av Projekt Runeberg vid Linköpings universitet.[7]

Bildgalleri

Se även

Referenser

Externa länkar