Periodiska systemets perioder

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök

Periodiska systemets perioder är de horisontella raderna i periodiska systemet. Det finns 7 sådana perioder som täcker in alla naturligt förekommande grundämnen och de som hittills framställts på konstgjord väg.

Periodens nummer motsvarar antalet huvudkvanttal som förekommer hos elektronerna i grundämnenas atomer, eller antalet förekommande fulla elektronskal enligt Bohrs atommodell. Ämnen i samma period har liknande atommassor men olika kemiska egenskaper. Dessa egenskaper bestäms istället i allmänhet av vilken kolumn i periodiska systemet som ämnet finns i, det vill säga vilken grupp som ämnet tillhör.

Varje elektronskal delas in i olika delskal, som fylls i tur och ordning allt eftersom atomnumret ökar. Detta sker i stort sett i följande turordning:

1s 
2s      2p 
3s      3p 
4s    3d 4p 
5s    4d 5p 
6s   4f 5d 6p 
7s   5f 6d 7p 
8s 5g 6f 7d 8p 
...