Prospektering

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök

Prospektering - vad är det?

När guldvaskaren ger sig ut och letar efter nya fyndigheter av guld prospekterar han. När en kille ger sig ut på blockletning prospekterar han.

Prospektering är en slags första steg i att bedöma om ett område är intressant ur malmsynpunkt. Det är inte en kortvarig process, en noggrann prospektering kan ta ganska lång tid.

En malm är en mineralfyndighet som är ekonomiskt lönsam att bryta. Är det inte lönsamt kallas det för en skärpning.

Prospektering - vad är lagligt?

Prospektering anses till viss del ingå i allemannsrätten med den begränsningen att man endast får använda handverktyg, t.ex. spade, vaskpanna och sikt.


Somliga säger att även vaskrännan hör hit, andra menar att den inte omfattas i allemannsrätten p.g.a. att den delvis drivs av vattenkraft. (dvs. sanden förs framåt och sorteras genom strömmande vatten)

Lite av en gråzon. Är man osäker så prata med markägaren och läs lagen själv för att skaffa dig en egen uppfattning.

  • Pumpdrivna grejor, som t.ex. highbankers är inte tillåtet inom allemannsrättens gränser.

Om man bedriver blockletning är det ok att använda hammare (och skyddsutrustning!). Som tumregel gäller att knytnäves stora stenbitar får tas som stuff* för vidare undersökning.


Stuff: Ett slags stenprov man tar, ungefär stort som en knytnäve.


Se gärna Handbok för mineraljägare där lagen också kortfattat beskrivs.

Är man ytterligare intresserad kan man kolla upp minerallagen.

Prospektering

Det finns en mängd olika sätt att gå till väga beroende på om du ska leta i en å, i skogen eller vars du nu befinner dig.

Prospektering i en å

Befinner du dig i en å så rekommenderar jag att du gräver på både djupet och in mot centrum av ån. Kanske med visst mellanrum mellan varje vaskprov.

En å sorterar nämligen inte bara de tunga mineralen på djupet utan även på bredden. Tittar du närmast stranden så kommer det mest vara lera och sand, inte mycket tunga mineral. Börjar du sedan vaska dig in mot centrum kommer mer och mer stenar, grus och annat. Ibland även en god mängd svartsand och just där är det ett gott tips att börja ta lite djupare prover.

Några andra goda ställen att titta på i en å:

  • Bakom stenar saktar vattnet ner, tunga mineral kan avsättas.
  • Rötter kan fånga (trassla in?) guld. En hendersonpump rekommenderas varmt, men undvik att underminera träd eller buskar!
  • Rostiga (sediment) skikt talar om att att det förekommit gott om mineral. Dessa kan testas lite extra.

Hur jag går tillväga

Vad behöver du?

Du behöver praktiskt taget 3 grejor, 1. Vask panna 2. spade och/eller henderson pump 3. Sikt

Hur går det till?

Du letar upp ett ställe, vid ån där du vill köra ränna eller dyl. Om du vet var vårflods vattnet når upp till börja därvid och vaska dig inåt mot åns mitt. (Ta prover med ca 1 spades bredd emellan) Om du inte vet det så får du börja vid närmaste grus bädd.

Bry dig inte om mitten, vattnet där under vårfloden rinner för snabbt för att hålla guld. ("högtrycks område") När du nu börjar ta dina prover, lägg märke till två grejer: 1. Hur mycket svart sand är det i denna panna? 2. Något guld?

Du letar efter något jag kallar "svartsands linjen" det är den vanligaste vägen för svartsand. Intill denna "svartsands linjen" finns "guld linjen". Den vanligaste vägen för guld att färdas genom vid en vår flod.

Den är närmare mitten av ån än svartsands linjen. Likaså "böjer" sig linjen vid svängar i ån, eller går runt stenar vid behov. Svartsanden brukar öka successivt ju närmare du kommer mitten, men vid en punkt när det är mest svartsand per panna eller precis när den minskar i mängd; där brukar man finna "guld linjen". Efter lite övning går det lättare. ;)

När du har bekräftat att det stället har guld, så du är nöjd. Markera stället och slå upp din ränna eller vad du nu har. Värt att veta är att linjen brukar kunna följas både upp och nedströms, så du kan gräva rejält mycket om du väl hittat den!

Varför fungerar det?

Många vet att en å sortera material neråt (alltså det mesta guldet ligger djupare än sanden) Men den sorterar även tvärs över, alltså material med låg densitet är närmast land.

Pröva gärna själv; ta ett prov långt från åns mitt punkt, det finns oftast inte mycket svartsand och/eller guld där. Men vissa tillfällen då vårfloden är mycket hög; högre än vanligt, då kan guld hamna närmare stranden/land.

Guld har högre densitet än svartsand (ca 4 gånger tyngre!) och finns därför inte på samma ställe, men dock ganska nära. Svartsand är blott en indikation på att du är närmar dig guldet.

Oftast ligger det såhär: fina sand/ler partiklar, sand, grus/svartsand,grövre sten/guld. (vi antar inga metaller med högre densitet finns där) Observera att det närmast åt vänster är närmare land. Pilen i mitten representerar högtrycks området. Guldlinjen

Blockletning

Om du håller på med blockletning så kan du t.ex. välja ut en region på kartan och med relativt strategisk metodik gå runt och söka igenom denna region efter stenblock som uppvisar intressanta mineraler.

Även detta är en form av prospektering -- alltså en undersökning efter att se om det kan finnas ekonomiskt intressanta mineral fyndigheter.


Hur du sedan känner igen ett intressant stenblock beror helt enkelt på vad du letar efter.

Letar du efter t.ex. kopparmalm kanske du letar efter en matt, grönaktig beläggning. Malakit, alltså. Det kan sägas vara en vitrings produkt av koppar-sulfider.

Annars som tumregel är alla rostiga block, om du letar malm mineral, intressant. Rosten som du ser är limonit, den bildas genom omvandling av t.ex. Pyrit i fuktig miljö.


Ett litet tips kan vara att kolla upp gamla gruvor och dokument där till. Åk och titta på varpen - den har med största sannolikhet vittrat och uppvisar de små tecken som du kanske vill ha för att snabbare/enklare kunna spåra en malm.

Men en liten notis -- allt guld är inte synligt, så att skicka till analys är ett hett tips om du tror det kan vara av intresse.

Några exempel bilder på hur intressanta bitar kan se ut. Notera hur de ser rostiga ut, men när man slår loss en bit kan det finnas metalliska mineral på insidan.

Vacker bit från Småland
Grön Malakit beläggning Från en koppar skärpning


Elektronisk prospektering

Säkerligen finns det flertalet metoder att på elektronisk väg spåra mineral.

Men metalldetektorn är väl kanske den mest kända.

  • Om du vill använda metalldetektor i Sverige, kolla upp lagen!!

En metalldetektor skickar ut ett slags elektromagnetiskt fält. Vissa mineral (och metaller) kan reagera på detta fält och skickar tillbaka en slags signal - detektorn meddelar då användaren med en signal.

Gedigna metaller; silver, guld och koppar ger utslag. Men även somliga sulfider kan göra det; blyglans är den enda jag förmår mig komma på.

Även vissa oxider som magnetit (järnoxid) kan hittas med en metall detektor.