Radium

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök
Radium
Ra-TableImage.png
Tecken
Ra
Atomnr.
88
Grupp
2
Period
7
Block
s
Allmänt
Ämnesklassalkaliska jordartsmetaller
Densitet5000 kg/m3 (273 K)
Hårdhetca 1
Utseendesilvrigt vit
Utseende
Atomens egenskaper
Atommassa226,0254 u
Atomradie (beräknad)215 pm
Elektronkonfiguration[Rn]7s2
e per skal2,8,18,32,18,8,2
Oxidationstillstånd (O)2 (stark bas)
Kristallstrukturkubisk rymdcentrerad
Ämnets fysiska egenskaper
Aggregationstillståndfast
Magnetiska egenskapericke magnetisk
Smältpunkt973 K (700 °C)
Kokpunkt2010 K (1140°)
Molvolym41,09 m3/mol
Smältvärme37 kJ/mol
Ångtryck327 Pa vid 973 K
Ljudhastighet1620 m/s vid 293,15 K
Diverse
Elektronegativitet0,9 (Paulingskalan)
Värmekapacitet94 J/(kg·K)
Värmeledningsförmåga18,6 W/(m·K)
1a jonisationspotential509,3 kJ/mol
2a jonisationspotential979 kJ/mol
Stabilaste isotoper
Isotop F % Halv.tid Typ Energi (MeV) Prod.
223Ra syntetisk 11,43 d α 5,99 219Rn
224Ra syntetisk 3,632 d α 5,789 220Rn
226Ra spår 1602 år α 4,871 222Rn
227Ra syntetisk 42,2 min β- 2,7179 227Ac
228Ra syntetisk 6,7 år β- 2,8942 228Ac
SI-enheter & STP används om ej annat angivits.

Radium är ett radioaktivt grundämne med atomnummer 88 och kemiskt tecken Ra, som tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller. Radium förekommer till liten del i uranmalmer för att uran sönderfaller efter ett tag till torium som i sin tur sönderfaller till radium. Världsproduktionen av radium är idag relativt liten, cirka 30 gram.

Användning

Radium har ganska få användningsområden idag eftersom dess radioaktiva egenskaper finns hos andra ämnen som är lättare att hantera eller säkrare, till exempel 60kobolt och 137cesium.

Förr i tiden användes radium (speciellt radiumklorid) till att göra självlysande klockvisare. Men efter att flera klockvisarmålare hade dött förbjöds denna användning av radium. Radium användes på klockvisare till slutet av 1950-talet, men efter det använder man tritium som tillsammans med fosfor också börjar lysa.

Tillsammans med beryllium eller bor används radium för att tillverka neutroner.

Förekomst

Radium bildas som en sönderfallsprodukt av uran och finns därför i uranmalmer som pechblände. I ett ton pechblände finns cirka 0,5 g radium; världens produktion av radium är ungefär 30 g per år. När man för in ett radiumsalt i en låga får man en röd färg på lågan.

Se även