Rubidium

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök
Rubidium
Rb-TableImage.png
Tecken
Rb
Atomnr.
37
Grupp
1
Period
5
Block
s
Allmänt
Ämnesklassalkalimetaller
Densitet1532 kg/m3 (273 K)
Hårdhet0,3
Utseendesilvrigt vit/grå
Utseende
Atomens egenskaper
Atommassa85,4678 u
Atomradie (beräknad)235 (265) pm
Kovalent radie211 pm
van der Waalsradie244 pm
Elektronkonfiguration[Kr]5s1
Elektronkonfiguration
e per skal2,8,18,8,1
Oxidationstillstånd (O)1, (stark bas)
KristallstrukturKubisk rymdcentrerad
Kristallstruktur
Ämnets fysiska egenskaper
Aggregationstillståndfast
Magnetiska egenskapericke magnetisk
Smältpunkt312,46 K (39 °C)
Kokpunkt961 K (688 °C)
Molvolym5576 ·10-6 m3/mol
Ångbildningsvärme72,216 kJ/mol
Smältvärme2,192 kJ/mol
Ångtryck1,56·10-4 Pa vid 312,6 K
Ljudhastighet1300 m/s vid 293,15 K
Diverse
Elektronegativitet0,82 (Paulingskalan)
Värmekapacitet363 J/(kg·K)
Elektrisk ledningsförmåga7,79·106 S/m (Ω−1·m−1)
Värmeledningsförmåga58,2 W/(m·K)
1a jonisationspotential403,0 kJ/mol
2a jonisationspotential2633 kJ/mol
3e jonisationspotential3860 kJ/mol
4e jonisationspotential5080 kJ/mol
5e jonisationspotential6850 kJ/mol
6e jonisationspotential8140 kJ/mol
7e jonisationspotential9570 kJ/mol
8e jonisationspotential13120 kJ/mol
9e jonisationspotential14500 kJ/mol
10e jonisationspotential26740 kJ/mol
Stabilaste isotoper
Isotop F % Halv.tid Typ Energi (MeV) Prod.
85Rb 72,168 % 85Rb, stabil isotop med 48 neutroner
86Rb syntetisk 18,65 dagar β-
γ
1,775
1,0767
87Sr
87Rb 27,835 % 4,7×1010 år β- 0,283 87Sr
SI-enheter & STP används om ej annat angivits.

Rubidium är ett grundämne som tillhör gruppen alkalimetaller.

Rubidium upptäcktes första gången av Robert Bunsen och Gustav Kirchhoff i Heidelberg 1861 genom att använda spektroskopi. På grund av de ljusa röda linjerna i strålningen valde de ett latinskt namn, rubidus, som har betydelsen mörkröd.

Rubidium utnyttjas framför allt i oscillatorer till atomur (rubidiumbaserade oscillatorer är avsevärt billigare än cesiumbaserade men inte fullt så stabila) och vid datering av meteoriter. Rubidium är mycket sällsynt men brukar förekomma i kristaller i mineral i nämnda himlakroppar. Man vet att ca 25 procent av alla rubidiumatomer är den radioaktiva isotopen 87Rb. Denna isotop, som har en halveringstid på 47 miljarder år, sönderfaller i 87Sr och all 87Sr i universum har tillkommit på detta sätt. Eftersom solsystemet är mycket yngre finns det mesta 87Rb kvar. När en meteorit bildas stängs 87Rb in och det 87Sr som bildas likaså. Förhållandet mellan mängderna av de båda isotoperna ger således ett mått på meteoritens ålder.

Källa: Astronomy November 2003

Med fluor bildar rubidium det explosiva ämnet rubidiumfluorid.

Se även