Sönderfallsenergi

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök

Sönderfallsenergi är den energi som frigörs när atomer sönderfaller.

Den ursprungliga atomen kan kallas reaktant och den atom eller de atomer den sönderfaller till kan kallas produkt. Skillnaden mellan reaktantens och produktens massor betecknas ofta Q:

Q = (reaktantens massa) - (produktens massa)
Detta kan uttryckas som energi med Einsteins berömda formel E=mc2.

Bland olika sorters sönderfallsenergi finns: