SI-enhet

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök

SI-enheterna är de enheter som ingår i SI-systemet, en standard för måttenheter att användas vid mätning av storheter. De sju grundenheterna är noggrant definierade.[1] En stor mängd härledda enheter bygger sedan på dessa. Tidigare fanns även en grupp som kallades tilläggsenheter, men de räknas numera till de härledda enheterna.

Grundenheter

På följande grundenheter baseras alla andra enheter:

Storhet Grundenhet Symbol
Längd meter m
Massa kilogram kg
Tid sekund s
Elektrisk ström ampere A
Temperatur kelvin K
Substansmängd mol mol
Ljusstyrka candela cd

De tre första är grundläggande i de flesta enhetssystem, och också sådana som själva eller via härledningar (exempel hastighet, energi, tryck) används mycket i vardagligt liv. Tidigt fanns därför definitioner av dessa. Exempelvis är arkivmetern och arkivkilogrammet välkända.

Med dessa tre basenheter kan energi och effekt härledas, och då räcker det att tillföra en elektrisk enhet, ampere, för att alla andra elektriska enheter ska kunna härledas. Detta sker via effektformeln, som säger att elektrisk effekt = spänning · ström.

Motsvarande gäller för ljusstyrka; övriga begrepp inom optiken kan härledas ur ovan nämnda enheter.

För mätning av temperatur har kelvinskalan fördelen att utgå från den absoluta nollpunkten. Tack vare att temperaturskillnader i kelvin respektive i grad Celsius är exakt lika stora, är det enkelt att för vardagligt bruk använda Celsiusskalan istället. I vetenskapliga beräkningar är dock kelvin ofta en betydligt mer praktisk enhet.

Begreppet mol används inom kemin, och är en praktisk enhet att använda. Den ligger utanför den övriga gruppen fysikaliska enheter och är den senast tillagda SI-enheten.

Härledda enheter

Härledda SI-enheter med speciella namn
Storhet Enhet Förkortning Uttryckt i
andra SI-enheter
Uttryckt i
grundenheter
Vinkel radian rad   m·m−1 = 1
Rymdvinkel steradian sr   m²·m−2 = 1
Frekvens hertz Hz   s−1
Kraft newton N   m·kg·s−2
Tryck,
mekanisk spänning
pascal Pa N/m² m−1·kg·s−2
Energi joule J N·m m²·kg·s−2
Effekt watt W J/s m²·kg·s−3
Laddning,
elmängd
coulomb C   s·A
Spänning volt V W/A m²·kg·s−3·A−1
Kapacitans farad F C/V m−2·kg−1·s4·A2
Resistans ohm Ω V/A m²·kg·s−3·A−2
Konduktans siemens S A/V m−2·kg−1·s3·A2
Magnetiskt flöde weber Wb V·s m²·kg·s−2·A−1
Magnetisk
flödestäthet
tesla T Wb/m² kg·s−2·A−1
Induktans henry H Wb/A m²·kg·s−2·A−2
Celsiustemperatur grad Celsius °C   K
Ljusflöde lumen lm   cd·sr
Belysning (illuminans) lux lx lm/m² cd·sr·m−2
Radioaktiv intensitet becquerel Bq   s−1
Absorberad dos gray Gy J/kg m2·s−2
Ekvivalent dos sievert Sv J/kg m2·s−2
Katalytisk aktivitet katal kat   mol·s−1


Se även

Externa länkar

Referenser

  1. ”Definition av SI-systemets sju grundenheter”. Konvertera Mått & Enheter. 2012. http://www.konvertera.nu/si_systemet.php. Läst 11 Augusti 2012.