Salpetersyrlighet

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök
Salpetersyrlighet
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namnKväve(III)syra
Övriga namnVätenitrit
Kemisk formelHNO2
Molmassa47,013 g/mol
UtseendeSvagt blåaktig lösning
CAS-nummer7782-77-6
SMILESON=O
Faror
Huvudfara
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Salpetersyrlighet (HNO2) är en relativt svag syra, nära besläktad med salpetersyra, men mycket svagare (pKa = 3,398). Salterna av salpetersyrlighet kallas nitriter.

Framställning

Salpetersyrlighet bildas i naturen då kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) reagerar med vatten.

<math>\rm NO + NO_2 + H_2O \rightarrow 2\ HNO_2</math>

Industriellt framställs salpetersyrlighet genom att lösa upp natriumnitrit i godtycklig mineralsyra.

<math>\rm NaNO_2 + H^+ \rightarrow HNO_2 + Na^+</math>

Egenskaper

Syran kan inte koncentreras utan sönderfaller i kväveoxider (NOx), vatten, lustgas (N2O) och salpetersyra (HNO3).

<math>\rm 2\ HNO_2 \rightarrow NO + NO_2 + H_2O</math>
<math>\rm 4\ HNO_2 \rightarrow 2\ HNO_3 + N_2O + _2O</math>

Struktur

Salpetersyrlighet har en plan molekylstruktur som kan anta både en cis- och en trans-form. Trans-formen dominerar vid rumstemperatur och den har ca 2,3 kJ/mol lägre tillståndsenergi.

Se även