Sekund

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök
Ljus som blinkar ungefär en gång per sekund.

Sekund, med beteckningen s, emellanåt förkortat sek, är SI-enheten för tid.[1] Sekunder kan mätas med hjälp av en klocka.

Tidiga definitioner av sekunden baserades på hur solen verkade röra sig runt jorden.[2] Soltiden delades in i 24 timmar, där var och en bestod av 60 minuter av 60 sekunder vardera, så sekunden var 1/86 400 av den genomsnittliga soldagen. Under 1800- och 1900-talet visade dock astronomiska observationer att den här genomsnittliga tiden blir längre, och solen/jorden ses således inte som ett passande mått för definitionen. Med tillkomsten av atomur kunde man istället definiera sekunden på naturens fundamentala egenskaper. Sedan 1967 har sekunden definierats som varaktigheten av 9 192 631 770 perioder av den strålning som motsvarar övergången mellan de två hyperfinnivåerna i grundtillståndet hos atomer av cesium-133 [1], enligt det 13:e CGPM-mötet 1967.

SI-prefix används ofta tillsammans med ordet sekund för att visa på delar av en sekund; såsom millisekund (en tusendel av en sekund), mikrosekund (miljondel av en sekund) och nanosekund (en miljarddel av en sekund). Även om SI-prefix också kan användas för att skapa större mått än en sekund, som kilosekund (tusen sekunder) används sådana mått sällan. De vanligare större måtten (inte SI) som används skapas inte av tiopotenser, utan istället skapas minut genom att multiplicera en sekund med sextio, som genom att multipliceras med 60 blir en timme. 24 timmar utgör en dag.

Ett kalenderår som inte är skottår och inte innehåller skottsekunder är 31 536 000 s (ungefär π·107 s) långt. Skottår är 31 622 400 sekunder.

Historiska definitioner

Före 1956: Medelsolsekunden

1 sekund = 1 medelsoldygn / 86400

Ett medelsoldygn = sann soltid korrigerad för jordens elliptiska bana runt solen och lutningsaxel relativt sin bana. Sammanlagt görs korrektioner på upp till 16 minuter. Sekunden bestäms med en noggrannhet inom 3 ms på en dag.

Mellan 1956 och 1967: Efemeridsekunden

1 sekund = 1 tropiskt år / 31 556 925,974 7

Ett tropiskt år = 365,242 2 medelsoldygn och beräknades utfrån observationer utförda 1900. Sekunden bestäms med en noggrannhet inom 50 ms på 9 år.

Efter 1967: Atomsekunden

Atomsekunden är den nuvarande definitionen. Den beräknas med ett så kallat cesiumur (atomur) med en noggrannhet inom 100 ns på en minut.

Se även

Källor

Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från Wikipedia

Fotnoter