Smältpunkt

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök

Smältpunkt eller fryspunkt är den temperatur vid vilken ett ämne övergår från fast till flytande form. Vid temperaturer under smältpunkten är ämnet fast och över smältpunkten är det flytande. Det går dock åt energi för själva övergången mellan fast och flytande form, se smältvärme.

Exempelvis rent vatten har smältpunkten 0 oC vid standardtryck. Smältpunkten beror bland annat på vattnets salinitet (salthalt).

Se även