Standardtryck och -temperatur

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök

Standardtryck och -temperatur (STP – av engelskans standard temperature and pressure) är en termodynamisk term som anger referensnivå för uppmätning av vissa värden för gaser, vätskor och fasta material.[1] Eftersom många kvantiteter kan variera med tryck och temperatur, mäts dessa relativt dessa referenser.

I Europa används:

Standardtryck
p = 1 atm = 101,325 kPa = 1,01325 bar
Standardtemperatur
T = 0 °C = 273,15 K
SATP
Standard ambient temperature and pressure gäller dock vid T = 25°C , p = 1bar

Notera att i vissa andra länder kan andra standarder förekomma, exempelvis T = 0 °C eller T = 15 °C.

NTP

STP kallades tidigare NTP (eng. normal temperature and pressure, ”normal temperatur och normalt tryck”).

O. Beckman m.fl. skriver i Energilära (1991) att NTP motsvarar T = 0 °C = 273,15 K och p = 1 atm = 101 325 Pa.

Referenser