Strontium

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök
Strontium
Sr-TableImage.png
Tecken
Sr
Atomnr.
38
Grupp
2
Period
5
Block
s
Allmänt
Ämnesklassalkaliska jordartsmetaller
Densitet2630 kg/m3 (273 K)
Hårdhet1,5
Utseendesilvrigt vit
Utseende
Atomens egenskaper
Atommassa87,62 u
Atomradie (beräknad)219 pm
Kovalent radie192 pm
Elektronkonfiguration[Kr]5s2
e per skal2,8,18,8,2
Oxidationstillstånd (O)2 (stark bas)
Kristallstrukturkubisk ytcentrerad
Ämnets fysiska egenskaper
Aggregationstillståndfast
Magnetiska egenskaperparamagnetisk
Smältpunkt1050 K (769 °C)
Kokpunkt1655 K (1384 °C)
Molvolym33,94 m3/mol
Ångbildningsvärme144 kJ/mol
Smältvärme8,3 kJ/mol
Ångtryck246 Pa vid 1112 K
Diverse
Elektronegativitet0,95 (Paulingskalan)
Värmekapacitet300 J/(kg·K)
Elektrisk ledningsförmåga7,62·106 S/m (Ω−1·m−1)
Värmeledningsförmåga35,3 W/(m·K)
1a jonisationspotential549,5 kJ/mol
2a jonisationspotential1064,2 kJ/mol
3e jonisationspotential4138 kJ/mol
Stabilaste isotoper
Isotop F % Halv.tid Typ Energi (MeV) Prod.
84Sr 0,56 % 84Sr, stabil isotop med 46 neutroner
85Sr syntetisk 64,84 d ε
γ
-
0,514
85Rb
-
86Sr 9,86 % 86Sr, stabil isotop med 48 neutroner
87Sr 7,0 % 87Sr, stabil isotop med 49 neutroner
88Sr 82,58 % 88Sr, stabil isotop med 50 neutroner
89Sr syntetisk 50,52 d ε
β-
1,49
0,909
89Rb
89Y
SI-enheter & STP används om ej annat angivits.

Strontium är ett grundämne som tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller och har atomnummer 38 och kemiskt tecken Sr. I ren form är den en mjuk och silvervit metall. Strontium är kraftigt kemiskt reaktivt och måste förvaras skyddat från luft och vatten, i till exempel fotogen. Isotopen strontium-90 förekommer i radioaktivt nedfall efter atombomber och har en halveringstid på 28 år. 90Sr är farlig då strontium på grund av sin likhet med kalcium lagras i skelettet, och försök med råttor har visat att ämnet är cancerogent.

Användning

Ett av de största användningsområdena för strontium är i glasetkatodstrålerör, eftersom röntgenstrålning kan bildas i bildröret. För att strålningen inte ska träffa den som tittar så används strontium i glaset för att blockera röntgenstrålningen. Andra exempel på användningsområden för strontium är:

Förekomst och framställning

Strontium är ganska vanligt i jordskorpan, där det är det 15:e vanligaste grundämnet. Strontium finns dock aldrig som metall på jorden, men i salter som till exempel strontiumsulfat (SrSO4) och strontiumkarbonat (SrCO3). Man framställer strontium genom smältelektrolys av strontiumklorid (SrCl2):

Vid anoden: 2Cl- → Cl2 + 2 e-

Vid katoden: Sr2+ + 2 e- → Sr

Se även