Svavelsyra

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök
Svavelsyra
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namnSvavelsyra
Övriga namnVitriololja
Kemisk formelH2SO4
Molmassa98,1 g/mol
UtseendeFärglös vätska
CAS-nummer7664-93-9
SMILESOS(=O)(=O)O
Egenskaper
Densitet1,84 g/cm³
Löslighet (vatten)Blandbar
Smältpunkt10,4 °C
Kokpunkt279,6 °C
Faror
Huvudfara
NFPA 704

NFPA 704.svg

0
3
2
W
LD502140 mg/kg
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Svavelsyra (ett äldre trivialnamn är vitriololja) är en starkt frätande syra med kemisk beteckning H2SO4. Svavelsyrans salter kallas sulfater.

Framställning

Svavelsyra kan framställas genom att låta vatten inverka på svaveltrioxid (SO3).

<math>\rm SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4</math>

Ett annat sätt är att låta syrgas inverka på svavelsyrlighet (H2SO3).

<math>\rm 2\ H_2SO_3 + O_2 \rightarrow 2\ H_2SO_4</math>

Användningsområden

Svavelsyra används som elektrolyt i blyackumulatorer. Svavelsyrans densitet är högre vid fulladdat batteri (cirka 1 265 kg/m³ vid 25 °C) än vid urladdat batteri (cirka 1 120 kg/m³ vid 25 °C).

Koncentrerad svavelsyra tar upp vatten ur luften, och används därför i vissa sammanhang för att torka luft. Om koncentrerad svavelsyra placeras i fuktig luft, kan den börja ryka genom att avdunstad svavelsyra drar åt sig så mycket vatten att syradroppar bildas, vilket gör att det ser ut som dimma ovan syraytan.

Svavelsyra reagerar med oädla metaller under utveckling av hydrogen (vätgas), och om koncentrerad svavelsyra reagerar tillsammans med den koncentrerade salpetersyran så bildas den reaktiva nitroniumjonen NO2+, som i sin tur kan reagera med olika organiska ämnen. Ett exempel är reaktionen med metanol som ger motorbränslet nitrometan. Mer generellt kan svavelsyra användas som katalysator i många esterreaktioner.

Vid elektrolytisk spjälkning av vatten till syre och väte görs vattnet elektriskt ledande genom en liten tillsats av svavelsyra.

Som livsmedelstillsats betecknas svavelsyra med E-nummer E 513.

Svavelsyra används i kombination med olika kromatsalter till att dubbelbinda en syreatom till ett derivat etc, (oxidation).

Svavelsyra används även vid tillverkning av bl a sprängämnen, gödselmedel och färgämnen.

Svavelsyra innehåller katalysatorer, katalysatorerna snabbar upp kemiska reaktioner.

Säkerhet

När svavelsyra blandas med vatten sker det under kraftig värmeutveckling, vilket kan leda till kokning och därmed "sprättande" av starkt frätande vätska. Det är därför viktigt att minnas SIV-regeln (Syra I Vatten), alltså inte späda syra genom att hälla på vatten, utan göra vatten surt genom att hälla på syra. Men även i den riktningen sker uppvärmning, så man måste vara försiktig, även när man gör rätt.

Allmogens namn på svavelsyra

Eftersom svavelsyra biter som eld har följande dialektala namn använts lokalt:[1]

  • Fittrell (Skåne)
  • Better-ell (Dalsland, Småland, Västergötland, Östergötland)
  • Bettrell (Bohuslän, egentligen bitter-eld)

Källor

  1. Better-ell i Johan Ernst Rietz, Svenskt dialektlexikon (1862–1867)
  • Hägg, Gunnar, Allmän och oorganisk kemi (1966), Almquvist & Wiksell

Se även