Tallium

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök
Tallium
Tl-TableImage.png
Tecken
Tl
Atomnr.
81
Grupp
13
Period
6
Block
p
Allmänt
Ämnesklassövriga metaller
Densitet11850 kg/m³ kg/m3 (273 K)
Hårdhet1,2
Utseendesilvrigt vit
Utseende
Atomens egenskaper
Atommassa204,3833 u
Atomradie (beräknad)190 (156) pm
Kovalent radie148 pm
van der Waalsradie196 pm
Elektronkonfiguration[Xe]4f145d106s26p1
e per skal2, 8, 18, 32, 18, 3
Oxidationstillstånd (O)3, 1 (svagt basisk)
Kristallstrukturhexagonal
Ämnets fysiska egenskaper
Aggregationstillståndfast
Smältpunkt577 K (304 °C)
Kokpunkt1746 K (1460 °C)
Molvolym17,22 ·10-6 m3/mol
Ångbildningsvärme164,1 kJ/mol
Smältvärme4,142 kJ/mol
Ångtryck5,33×10-6 Pa vid 577 K
Ljudhastighet818 m/s vid 293,15 K
Diverse
Elektronegativitet1,62 (Paulingskalan)
Värmekapacitet129 J/(kg·K)
Elektrisk ledningsförmåga6,17×106 S/m (Ω−1·m−1)
Värmeledningsförmåga46,1 W/(m·K) W/(m·K)
1a jonisationspotential589,4 kJ/mol
2a jonisationspotential1971 kJ/mol
3e jonisationspotential2878 kJ/mol
Stabilaste isotoper
Isotop F % Halv.tid Typ Energi (MeV) Prod.
203Tl 29,524 % 203Tl, stabil isotop med 122 neutroner
204Tl syntetisk 3,78 år β-
ε
0,764
0,347
204Pb
204Hg
205Tl 70,476 % 205Tl, stabil isotop med 124 neutroner
SI-enheter & STP används om ej annat angivits.

Tallium är ett blygrått metalliskt grundämne. Ämnet bildar giftiga salter, vilka bland annat används i insekts- och råttgift. Tallium är även ett cancerframkallande ämne. Ämnet ger grön lågfärg och har därför felaktigt angetts som ingrediens i fyrverkerirecept.

Ämnet är helt doft- och smaklöst vilket gjort att det har använts av ett flertal säkerhetstjänster under kalla kriget.

Tallium upptäcktes 1861 av William Crookes. Ordet 'tallium' kommer av grekiska thallos 'grönt skott' (efter den gröna linjen i dess spektrum).

Se även