Varp (malm)

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök
Varphögar vid Öster Silvbergs gruva.

Varp (numera ofta benämnt gråberg) är de malmfattiga stenstycken som kommer upp vid gruvbrytning. Varpen sorteras bort för att man skall kunna använda de viktigaste beståndsdelarna av malmen så fort som möjligt. Omkring gruvor (framförallt äldre sådana) finns ofta stora varphögar med "bortkastad" sten (se ordet varpa). Under svåra perioder, under nedgångar i efterfrågan på malm eller under perioder när tillgången på höghaltig malm var låg, kunde dessa varphögar gås igenom på nytt för att utvinna det som trots allt kunde vara meningsfullt att förädla. I vissa fall har man vid den förnyade genomgången upptäckt nytt, värdefullt innehåll, som man inte var medveten om, när man först gjorde sig av med varpen. En av de gruvor där malm utvunnits på detta sätt är Bispbergs gruva.

Varp används även som beteckning för ansamling av osorterad malm: "De gamla varpen äro till stor del icke alls eller och högst illa skrädda, varför tusentals ton malm kunna utskrädas, synnerligast om ett anrikningsverk kommer att byggas." [1]

Ej att förväxla med skrotsten, som är en restprodukt vid stenbrytning.

Källor

Externa länkar