Magmatisk bergart

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök

Magmatisk bergart, en bergart som bildats genom att magma som har trängt genom jordskorpan och stelnat. Extrusiva magmatiska bergarter har bildats genom vulkanism, dessa kallas också för vulkaniska bergarter. Intrusiva magmatiska bergarter har bildats genom att magma har stelnat på ett större djup eller genom att magma har trängt upp genom och stelnat i sprickor.

Vid klassificering delar man in dem i sura, intermediära, basiska och ultrabasiska bergarter. Användandet av termer som sur och basisk har inom klassificeringen av magmatiska bergarter ingen koppling till pH, utan reflekterar halten kiseldioxid (SiO2) hos bergarten.

  • Sura bergarter har en SiO2-halt som är över 63%.
  • Intermediära bergarter har en SiO2-halt på mellan 52 och 63%.
  • Basiska bergarter har en SiO2-halt på 45-52%.
  • Ultrabasiska bergarter har en SiO2-halt som är under 45%.

Se även