Molvolym

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök

Inom kemin är ett ämnes molvolym volymen av en mol av ämnet. Molvolymen beräknas genom att dividera ämnets atommassa eller molekylmassa med dess densitet. SI-enheten för molvolym är kubikmeter per mol, m3/mol. Molvolymen ges vanligen för ett fast ämne vid 298 K.