Salpetersyra

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök
Salpetersyra
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namnSalpetersyra
Kemisk formelHNO3
Molmassa63,012 g/mol
UtseendeFärglös vätska med gulaktig missfärgning av utfälld kväveoxid
CAS-nummer7697-37-2
SMILES[N+](=O)(O)[O-]
Egenskaper
Densitet1,5129 g/cm³
Löslighet (vatten)löslig g/l
Smältpunkt-42 °C
Kokpunkt83 °C
Faror
Huvudfara
NFPA 704

NFPA 704.svg

0
4
0
OX
SI-enheter & STP används om ej annat angivits
Koncentrerad salpetersyra

Salpetersyra (av latinets sal, salt och peter, klippa, se salpeter) är en starkt frätande syra med kemisk beteckning HNO3. Den har en stickande lukt. Salpetersyra är en starkt oxiderande syra som varm till och med kan lösa metallerna koppar och silver, något som till exempel inte saltsyra kan göra. Syran protolyseras fullständigt i vatten och har pKa = -2. Den framställs genom att lösa dikvävepentoxid, N2O5, i vatten:

<math>\rm N_2O_5 + H_2O \rightarrow 2HNO_3</math>

Koncentrerad salpetersyra ryker vid rumstemperatur då nitrösa gaser (kväveoxider), i synnerhet NO2, avgår. Dessa ångor kan vara gul- eller rödaktiga, och är synnerligen irriterande, då de är giftiga och löser sig i fukt till att bilda små droppar av salpetersyra.

Syran används som reagent i laboratorier och ingrediens i både sprängämnen (nitroglycerin och TNT) och konstgödsel (ammoniumnitrat). Tillsammans med saltsyra bildar det kungsvatten, aqua regia, som är ett av mycket få ämnen som kan lösa guld och platina. De gamla bergsmännen kallade salpetersyran skedvatten (av tyska ordet scheiden, skilja, särskilja) eftersom det i malm kunde skilja silver från guld. Skedvattnet löser nämligen silver, men inte guld.

Salterna kallas nitrater, och är i allmänhet mycket lättlösliga i vatten.

Salpetersyra kan även bildas vid förbränning. Den vanligen stabila kvävgasen kan oxideras av luftens syre på grund av den höga temperaturen. En blandning av kväveoxider med olika oxidationstal (NOx) bildas. Dessa reagerar sedan med vattenånga i luften och bildar HNO3, vilket bidrar till försurningen av sjöar och vattendrag.

Se även