Sulfat

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök
Strukturformel, sulfat Molekylmodell, sulfat
Sulfatjon (SO42– )
Strukturformel, vätesulfat Molekylmodell, vätesulfat
Vätesulfatjon (HSO4 )

Sulfater är salter av svavelsyra. Sulfatjonen består av en svavelatom omgiven av fyra syreatomer och är en tetraedrisk tvåvärt negativ jon SO42–. Sulfat är i allmänhet lättlösliga i vatten undantaget: barium-, strontium-, kalium-, bly- och kvicksilversulfat. En annan serie sulfat är de sura vätesulfaterna HSO4; pKa för denna jon är 1,89. Ett exempel på vätesulfat är natriumvätesulfat NaHSO4.

Organiska sulfat

Organiska sulfat, estrarna av svavelsyra, är starkt alkylerande. Det viktigaste är dimetylsulfat (CH3)2SO4, vars användning i Sverige kräver myndighetstillstånd.......... Salterna av monoförestrade sulfat av typen R-O-SO3 är dock stabila och viktiga surfaktanter.

Sulfat i mineraler

Flera vanligt förekommande mineraler är sulfat, varav flera är bergartsbildande. Exempel på sulfatmineral är: