Rutil

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök
Rutyl, Madagaskar S Spirifer.jpg
Rutil tillhör det ortorombiska kristallsystemet.

Rutil (lat. rutilus, "rödaktig") är ett mineral huvudsakligen bestående av titandioxid, TiO2. Rutil är vanligen svart, rödbrunt eller rött till färgen och har diamantglans. Det har ljusbrunt eller gulaktigt streck. Rutil förekommer som spårmineral i de flesta urberg. Rutil utvinns även ur strandsand i Australien och Sydafrika. I Sverige finns rutil bland annat i Hålsjöberget i Värmland.

Mineralet bildar titanmalm och används även som vitt färgämne (titanvitt). Rutil används vanligen inte i smycken eftersom det har ett karaktäristiskt transparent "oäkta" utseende på grund av sin höga dispersion och reflexion, vilket ger det många färger. Titandioxid och rutil används också i keramisk framställning, inte minst i så kallade kristallglasyrer och "effektglasyrer". Anledningen är att titanet främjar kristallbildningen i glasyrerna. Kristallbildningen kan ge upphov till en rad dekorativa effekter.

Referenser

  • Domine Hansen, Claus (2001). Håndbog i studiokeramik. Bloomington: Kroghs forlag. ISBN 87-624-0197-1