Copernicium

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök
Copernicium
Cn-TableImage.png
Tecken
Cn
Atomnr.
112
Grupp
12
Period
7
Block
d
Allmänt
Ämnesklassövergångsmetaller
UtseendeOkänt, troligen metallisk,
silvervit eller grå
Atomens egenskaper
Atommassa[277] u
Elektronkonfiguration[Rn]5f14 6d10 7s2
en gissning baserad på kvicksilver
e per skal2, 8, 18, 32, 32, 18, 2
Ämnets fysiska egenskaper
Aggregationstillståndokänt
SI-enheter & STP används om ej annat angivits.

Copernicium (tidigare preliminärt namn: Ununbium) är ett grundämne i det periodiska systemet som har det kemiska tecknet Cn och atomnummer 112. Cn är ett av de super-tunga grundämnena och atomen sönderfaller genom utsändandet av alfa-partiklar med en halveringstid på ungefär 240 µs.

Historik

Cn framställdes första gången den 9 februari 1996 av Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) i Darmstadt, Tyskland. Detta skedde genom fusion av zink och bly, där zinknukleider accelererades in i bly i en jonaccelerator.

Grundämnet kallades temporärt ununbium, som är latin för "ett-ett-två-ium". Efter att ärendet hade beretts sedan år 2005[1], antogs namnet Copernicium och beteckningen Cn slutligen den 19 februari 2010, Nicolas Copernicus födelsedag[2]. Namnet föreslogs av den grupp forskare som först lyckades syntetisera ämnet, vid Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI), Darmstadt och har antagits av IUPAC. Forskargruppen föreslog förkortningen Cp, men den preliminära IUPAC-rekommendationen konstaterade att detta skulle kollidera med en alternativ beteckning för lutetium, som fram till 1949 också kunde benämnas cassiopeium.

Externa länkar

Källor

  1. IUPACkommittéförordande av namnet copernicium, på engelska.
  2. Tillkännagivande från GSI (på tyska)