Rutenium

Från GuldWiki
Hoppa till: navigering, sök
Rutenium
Ru-TableImage.png
Tecken
Ru
Atomnr.
44
Grupp
8
Period
5
Block
d
Allmänt
Ämnesklassövergångsmetaller
Densitet12370 kg/m3 (273 K)
Hårdhet6,5
UtseendeSilvrig metallisk
Utseende
Atomens egenskaper
Atommassa101,07 u
Atomradie (beräknad)130 (178) pm
Kovalent radie126 pm
Elektronkonfiguration[Kr]4d75s1
e per skal2, 8, 18, 15, 1
Oxidationstillstånd (O)8, 6, 4, 3, 2 (svag syra)
Kristallstrukturhexagonal
Ämnets fysiska egenskaper
Aggregationstillståndfast
Smältpunkt2607 K (2334 °C)
Kokpunkt4423 K (4150 °C)
Molvolym8,17 ·10-6 m3/mol
Ångbildningsvärme595 kJ/mol
Smältvärme24 kJ/mol
Ångtryck1,4 Pa vid 2523 K
Ljudhastighet5970 m/s vid 293,15 K
Diverse
Elektronegativitet2,2 (Paulingskalan)
Värmekapacitet238 J/(kg·K)
Elektrisk ledningsförmåga13,7×106 S/m (Ω−1·m−1)
Värmeledningsförmåga117 W/(m·K)
1a jonisationspotential710,2 kJ/mol
2a jonisationspotential1620 kJ/mol
3e jonisationspotential2747 kJ/mol
Stabilaste isotoper
Isotop F % Halv.tid Typ Energi (MeV) Prod.
96Ru 5,52 % 96Ru, stabil isotop med 52 neutroner
98Ru 1,88 % 98Ru, stabil isotop med 54 neutroner
99Ru {{{förekomst}}} 99Ru, stabil isotop med 55 neutroner
100Ru 12,6 % 100Ru, stabil isotop med 56 neutroner
101Ru 17,0 % 101Ru, stabil isotop med 57 neutroner
102Ru 31,6 % 102Ru, stabil isotop med 58 neutroner
104Ru 18,7 % 104Ru, stabil isotop med 60 neutroner
106Ru syntetisk 373,59 dagar β- 0,039 106Rh
SI-enheter & STP används om ej annat angivits.

Rutenium är ett metalliskt grundämne som tillhör gruppen platinametaller med symbol Ru och atomnummer 44. Upptäcktes av Karl Ernst Claus 1844.

Ca 12 ton rutenium produceras varje år med en beräknad total tillgång av 5 000 ton i världen. Emsley, J. (2003). "Ruthenium". Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements. Oxford, England, UK: Oxford University Press. pp. 368–370. ISBN 0-19-850340-7.

Rutenium är även en resprodukt från fissionerad uran-235.


Se även